Κατάλογος προσωπικού : Γραφείο Διαχείρισης

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών - Αποθήκης
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Ηλιοπούλου Παναγιώτα Τηλ. 22313-51046
Φαξ 22313-51045
iliopoulou.panagiota@lamia-city.gr
[Π]