Κατάλογος προσωπικού : Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου - Επιτροπών

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Παναγιωτοπούλου Αλεξάνδρα Τηλ. 22313-51066
Φαξ 22313-51066
a.panagiotopoulou@lamia-city.gr
[Π]
Χιώτης Ιωάννης με όνομα πατρός Δημήτριος Τηλ. 22313-51019
Φαξ 22313-51038
xiotis.giannis@lamia-city.gr
[Π]