Κατάλογος προσωπικού : Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
(Προϊστάμενος) Ζαρονικόλας Ευάγγελος Τηλ. 22313-51027
Φαξ 22313-51027
zaronikolas@lamia-city.gr
[Π]
Γόνη Ασπασία Τηλ. 22313-51031
Φαξ 22313-51027
aspasia.goni@lamia-city.gr
[Π]
Γραμματίκα Ειρήνη Τηλ. 22313-51063
Φαξ 22313-51027
e.grammatika@lamia-city.gr
[Π]
Καναπίτσα Χριστίνα με όνομα πατρός Νικόλαος Τηλ. 22313-51028
Φαξ 22313-51027
x.kanapitsa@lamia-city.gr
[Π]
Μπαξεβάνη Αφροδίτη με όνομα πατρός Αθανάσιος Τηλ. 22313-51071
Φαξ 22313-51027
mpaxebani.afroditi@lamia-city.gr
[Π]
Παπαμάρκου Μαρία Τηλ. 22313-51031
Φαξ 22313-51027
m.papamarkou@lamia-city.gr
[Π]
Πούλιου Ανδρονίκη Τηλ. 22313-51028
Φαξ 22313-51027
a.pouliou@lamia-city.gr
[Π]
Τσούμα Κωνσταντίνα με όνομα πατρός Στυλιανός Τηλ. 22313-51095
Φαξ 22313-51027
tsoumak@lamia-city.gr
[Π]