Κατάλογος προσωπικού : Γραφείο Προσωπικού ΙΔΑΧ - ΙΔΟΧ

Δήμαρχος
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Ζιάκα Βασιλική Τηλ. 22313-51068
Φαξ vziaka@lamia-city.gr
[Π]
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Καναπίτσα Χριστίνα με όνομα πατρός Νικόλαος Τηλ. 22313-51028
Φαξ 22313-51027
x.kanapitsa@lamia-city.gr
[Π]
Πούλιου Ανδρονίκη Τηλ. 22313-51028
Φαξ 22313-51027
a.pouliou@lamia-city.gr
[Π]
Τσούμα Κωνσταντίνα με όνομα πατρός Στυλιανός Τηλ. 22313-51095
Φαξ 22313-51027
tsoumak@lamia-city.gr
[Π]