Κατάλογος προσωπικού : Γραφείο Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργου

Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Τοπικής & Αγροτικής Ανάπτυξης
Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων - Συντ. Οχημάτων & Μηχ. Έργου
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Αυφαντής Χρήστος με όνομα πατρός Νικόλαος Τηλ. 22310-22202
[Π]
Βασιλείου Κωνσταντίνος με όνομα πατρός Γεώργιος Τηλ. 22310-22202
[Π]
Γεωργαντάς Κωνσταντίνος με όνομα πατρός Νικόλαος Τηλ. 22310-22202
Φαξ 22310-44750
georgantas.konstantinos@lamia-city.gr
[Π]
Γρεβενίτης Γεώργιος Τηλ. 22310-22202
[Π]
Καραγεώργος Αθανάσιος με όνομα πατρός Κωνσταντίνος Τηλ. 22310-22202
[Π]
Καραματσούκης Γεώργιος με όνομα πατρός Ευάγγελος Τηλ. 22310-22202
[Π]
Κλειτσάκης Γεώργιος με όνομα πατρός Σπυρίδωνας Τηλ. 22310-22202
[Π]
Κολυμπίρης Παναγιώτης με όνομα πατρός Δημήτριος Τηλ. 22310-22202
[Π]
Κονδυλόπουλος Κωνσταντίνος με όνομα πατρός Αβραάμ Τηλ. 22310-22202
[Π]
Κοντακτσής Δημήτριος Τηλ. 22310-22202
[Π]
Κουρκοβέλης Ευάγγελος με όνομα πατρός Γεώργιος Τηλ. 22310-22202
[Π]
Κυροδήμος Δημήτριος με όνομα πατρός Σωτήριος Τηλ. 22310-22202
[Π]
Λάμπρου Σπύρος με όνομα πατρός Βασίλειος Τηλ. 22310-22202
Φαξ 22310-44750
[Π]
Μητσόπουλος Ταξιάρχης με όνομα πατρός Ιωάννης Τηλ. 22310-22202
[Π]
Μπασδέκης Σταύρος με όνομα πατρός Δημήτριος Τηλ. 22310-22202
[Π]
Ραμιώτης Γεώργιος με όνομα πατρός Αναστάσιος Τηλ. 22310-22202
[Π]
Σακελλάρης Δημήτριος με όνομα πατρός Ηρακλής Τηλ. 22310-22202
[Π]
Στριφτάρας Κωνσταντίνος με όνομα πατρός Δημήτριος Τηλ. 22310-22202
[Π]
Τσάμης Νικόλαος με όνομα πατρός Βασίλειος Τηλ. 22310-22202
[Π]
Χατζηγεώργιος Αθανάσιος [Π]
Χατζηγεώργος Αθανάσιος με όνομα πατρός Ελευθέριος Τηλ. 22310-22202
[Π]
Δήμαρχος
Γραφείο Πολιτικής Προστασίας – Εθελοντισμού
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Ζησάκης Νικόλαος Τηλ. 22310-22202
[Π]