Κατάλογος προσωπικού : Τμήμα Ηλεκτρ/γικών Έργων - Συντήρησης - Αδειών Εγκαταστάσεων & Ενέργειας

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων - Δόμησης - Δικτύων & Ενέργειας
Τμήμα Ηλεκτρ/γικών Έργων - Συντήρησης - Αδειών Εγκαταστάσεων & Ενέργειας
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Ανδρεόπουλος Κωνσταντίνος Τηλ. 22310-34444
[Π]
Γιαννέκος Αργύρης Τηλ. 22310-34444
[Π]
Γκαραβέλος Ιωάννης με όνομα πατρός Δημήτριος Τηλ. 22310-34444
[Π]
Γουλόπουλος Γεώργιος με όνομα πατρός Δημήτριος Τηλ. 22310-34444
[Π]
Ζαφείρης Στυλιανός με όνομα πατρός Αθανάσιος Τηλ. 22310-34444
Φαξ 22310-22465
[Π]
Ζουμπόπουλος Αλέξανδρος Τηλ. 22310-34444
[Π]
Καραστέργιος Σωτήριος με όνομα πατρός Νικόλαος Τηλ. 22310-34444
[Π]
Κουτσουμπίνας Γεώργιος με όνομα πατρός Βασίλειος Τηλ. 22310-34444
[Π]
Κράνας Νικόλαος με όνομα πατρός Γεώργιος Τηλ. 22310-34444
[Π]
Νικολάου Σωτήριος με όνομα πατρός Ιωάννης Τηλ. 22310-34444
[Π]
Περιβολιώτης Ιωάννης με όνομα πατρός Δημήτριος Τηλ. 22310-34444
[Π]
Σερεμέτη Ιωάννα Τηλ. 22310-67358
Φαξ 22310-22465
i.seremeti@lamia-city.gr
[Π]
Σιαμέτης Μιλτιάδης Τηλ. 22310-34444
[Π]
Σκάρλας Ευστάθιος με όνομα πατρός Χρήστος Τηλ. 22310-34444
[Π]
Σκαρμούτσος Θεόδωρος με όνομα πατρός Αθανάσιος Τηλ. 22310-34444
[Π]
Σπανός Νικόλαος με όνομα πατρός Δημήτριος Τηλ. 22310-34444
[Π]
Τυλιγάδας Γεώργιος Τηλ. 22310-34444
[Π]
Φούντας Θεόδωρος με όνομα πατρός Γεώργιος Τηλ. 22310-24162
Φαξ 22310-22465
fountas@lamia-city.gr
[Π]