Κατάλογος προσωπικού : Τμήμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων & Μεταφορών

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων - Δόμησης - Δικτύων & Ενέργειας
Τμήμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων & Μεταφορών
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Ακρίβου Ελένη με όνομα πατρός Αθανάσιος Τηλ. 22310-66421
Φαξ 22310-22465
[Π]
Μυλωνής Ιωάννης με όνομα πατρός Ελευθέριος Τηλ. 22310-66421
Φαξ 22310-22465
milonis@lamia-city.gr
[Π]
Ρίζος Σωτήριος με όνομα πατρός Κωνσταντίνος Τηλ. 22310-67055
Φαξ 22310-22465
rizos@lamia-city.gr
[Π]
Σαλλόγιαννου Λελούδα Τηλ. 22310-67055
Φαξ 22310-22465
lidasalogiannou@lamia-city.gr
[Π]
Τμήμα Ηλεκτρ/γικών Έργων - Συντήρησης - Αδειών Εγκαταστάσεων & Ενέργειας
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Ζαφείρης Στυλιανός με όνομα πατρός Αθανάσιος Τηλ. 22310-34444
Φαξ 22310-22465
[Π]