Κατάλογος προσωπικού : Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Γώγουλου Ευαγγελία Τηλ. 22313-51050
Φαξ 22310-22293
[Π]
Ζαχαράκη Αλεξάνδρα με όνομα πατρός Γεώργιος Τηλ. 22313-51024
Φαξ 22310-22293
[Π]
Λαίτσα Βασιλική Τηλ. 22313-51050
Φαξ 22310-22293
basiliki.laitsa@lamia-city.gr
[Π]
Σκανδάλη Σπυριδούλα με όνομα πατρός Ιωάννης Τηλ. 22313-51025
Φαξ 22310-22293
skandali.s@lamia-city.gr
[Π]
Στουρνάρα Σπυριδούλα με όνομα πατρός Αντώνιος Τηλ. 22313-51024
Φαξ 22310-22293
[Π]
Τσαδήμα Αικατερίνη Τηλ. 22313-51025
k.tsadima@lamia-city.gr
[Π]