Κατάλογος προσωπικού : Γραφείο Πρόνοιας & Προνοιακών Επιδομάτων

Διεύθυνση Κοιν. Προστασίας - Παιδείας - Πολιτισμού - Αθλητισμού
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Μέριμνας
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Γώγουλου Ευαγγελία Τηλ. 22313-51050
Φαξ 22310-22293
[Π]
Ζαχαράκη Αλεξάνδρα με όνομα πατρός Γεώργιος Τηλ. 22313-51024
Φαξ 22310-22293
[Π]
Στουρνάρα Σπυριδούλα με όνομα πατρός Αντώνιος Τηλ. 22313-51024
Φαξ 22310-22293
[Π]
Τσαδήμα Αικατερίνη Τηλ. 22313-51025
k.tsadima@lamia-city.gr
[Π]