Κατάλογος προσωπικού : Τμήμα Πολιτισμού

Διεύθυνση Κοιν. Προστασίας - Παιδείας - Πολιτισμού - Αθλητισμού
Τμήμα Πολιτισμού
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Αγγελή Ευαγγελία Τηλ. 22310-46887
Φαξ 22310-46891
[Π]
Μπούρα Ευσταθία Τηλ. 22310-37832
Φαξ 22310-37832
[Π]
Παπαευθυμίου Ευφυμία Τηλ. 22310-46887
Φαξ 22310-46891
e.papaefthimiou@lamia-city.gr
[Π]