Κατάλογος προσωπικού : Γραφείο Δημοτικής Πινακοθήκης «Αλέξης Κοντόπουλος»

Διεύθυνση Κοιν. Προστασίας - Παιδείας - Πολιτισμού - Αθλητισμού
Τμήμα Πολιτισμού
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Αγγελή Ευαγγελία Τηλ. 22310-46887
Φαξ 22310-46891
[Π]