Κατάλογος προσωπικού : Γραφείο Λαογραφικού Μουσείου

Διεύθυνση Κοιν. Προστασίας - Παιδείας - Πολιτισμού - Αθλητισμού
Τμήμα Πολιτισμού
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Μπούρα Ευσταθία Τηλ. 22310-37832
Φαξ 22310-37832
[Π]