Κατάλογος προσωπικού : Γραφείο Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης

Διεύθυνση Κοιν. Προστασίας - Παιδείας - Πολιτισμού - Αθλητισμού
Τμήμα Νεότητας - Παιδείας - Δια Βίου Μάθησης
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Ψυχούλης Παύλος με όνομα πατρός Γεώργιος Τηλ. 22313-51051
Φαξ 22313-51074
[Π]