Κατάλογος προσωπικού : Προϊστάμενος Τμήματος Δαπανών

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Δαπανών
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Κομπλιώνα Βασιλεία με όνομα πατρός Άγγελος Τηλ. 22313-51011
[Π]
Μπαλάση Σταυρούλα με όνομα πατρός Δημητρίου Τηλ. 22313-51011
Φαξ 22313-51016
s.balasi@lamia-city.gr
[Π]