Κατάλογος προσωπικού : Προϊστάμενος Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Καρδάκου Δήμητρα Τηλ. 22313-51034
Φαξ 22310-34669
kardakou.dimitra@lamia-city.gr
[Π]
Λατσούδα Ζαχαρούλα Τηλ. 22313-51076
Φαξ 22313-67565
z.latsouda@lamia-city.gr
[Π]