Κατάλογος προσωπικού : Προϊστάμενος Τμήματος Τοπικής & Αγροτικής Ανάπτυξης

Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Τοπικής & Αγροτικής Ανάπτυξης
Τμήμα Τοπικής & Αγροτικής Ανάπτυξης
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Κυροδήμος Ηλίας με όνομα πατρός Γεώργιος Τηλ. 22310-33656
Φαξ 22310-33656
kirodimos.h@lamia-city.gr
[Π]