Κατάλογος προσωπικού : Προϊστάμενος Τμήματος Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων & Μεταφορών

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων - Δόμησης - Δικτύων & Ενέργειας
Τμήμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων & Μεταφορών
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Ρίζος Σωτήριος με όνομα πατρός Κωνσταντίνος Τηλ. 22310-67055
Φαξ 22310-22465
rizos@lamia-city.gr
[Π]