Κατάλογος προσωπικού : Προϊστάμενος Τμήματος Πολεοδομίας

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων - Δόμησης - Δικτύων & Ενέργειας
Τμήμα Πολεοδομίας
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Σαμούρης Χαράλαμπος με όνομα πατρός Δημήτριος Τηλ. 22313-51090
Φαξ 22310-22641
samouris@lamia-city.gr
[Π]