Κατάλογος προσωπικού : Προϊστάμενος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Μέριμνας

Διεύθυνση Κοιν. Προστασίας - Παιδείας - Πολιτισμού - Αθλητισμού
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Μέριμνας
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Λαίτσα Βασιλική Τηλ. 22313-51050
Φαξ 22310-22293
basiliki.laitsa@lamia-city.gr
[Π]