Κατάλογος προσωπικού : Προϊστάμενος Τμήματος Παιδικής Μέριμνας

Διεύθυνση Κοιν. Προστασίας - Παιδείας - Πολιτισμού - Αθλητισμού
Τμήμα Παιδικής Μέριμνας
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Καραθανάση Αντωνία Τηλ. 22310-61705
Φαξ 22310-61705
[Π]
Τσιαχρή Αργυρώ Τηλ. 22310-26512
Φαξ 22310-26512
tsiaxri@lamia-city.gr
[Π]
Χατζηγιάννη Γεωργία Τηλ. 22310-22611
Φαξ 22310-22611
vivi.varsou@lamia-city.gr
[Π]