Κατάλογος προσωπικού : Προϊστάμενος Τμήματος Πολιτισμού

Διεύθυνση Κοιν. Προστασίας - Παιδείας - Πολιτισμού - Αθλητισμού
Τμήμα Πολιτισμού
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Παπαευθυμίου Ευφυμία Τηλ. 22310-46887
Φαξ 22310-46891
e.papaefthimiou@lamia-city.gr
[Π]