Κατάλογος προσωπικού : Προϊστάμενος Τμήματος Νεότητας - Παιδείας - Δια Βίου Μάθησης

Διεύθυνση Κοιν. Προστασίας - Παιδείας - Πολιτισμού - Αθλητισμού
Τμήμα Νεότητας - Παιδείας - Δια Βίου Μάθησης
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Χαρώνη Σοφία με όνομα πατρός Θωμάς Τηλ. 22313-51051
Φαξ 22313-51074
xaroni.sofia@lamia-city.gr
[Π]