Κατάλογος προσωπικού : Γραφείο Δημοτικών Σφαγείων

Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Τοπικής & Αγροτικής Ανάπτυξης
Τμήμα Τοπικής & Αγροτικής Ανάπτυξης
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Γκίκας Χρήστος Τηλ. 22310-30308
Φαξ 22310-30308
sfageia@lamia-city.gr
[Π]
Κατσαντώνης Χρήστος με όνομα πατρός Κωνσταντίνος Τηλ. 22310-30308
Φαξ 22310-30308
[Π]