Κατάλογος προσωπικού : Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες

Διεύθυνση Κ.Ε.Π.
Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Καραγιάννη Βασιλική Τηλ. 22313-51421
Φαξ 22310-82018
[Π]
Πολίτης Ιωάννης Τηλ. 22313-51600
Φαξ 22313-51618
[Π]