Κατάλογος προσωπικού : Γραφείο Γραμματείας

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων - Δόμησης - Δικτύων & Ενέργειας
Γραφείο Γραμματείας
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Δημητρόπουλος Ιωάννης Τηλ. 22310-20424
Φαξ 22310-22465
i.dimitropoulos@lamia-city.gr
[Π]
Ράλλης Παρασκευάς με όνομα πατρός Γεώργιος Τηλ. 22310-20424
Φαξ 22310-22465
prallis@lamia-city.gr
[Π]
Τσάρος Αθανάσιος με όνομα πατρός Ζήσης Τηλ. 22310-20424
Φαξ 22310-22465
[Π]