Κατάλογος προσωπικού : Μηχανικοί

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων - Δόμησης - Δικτύων & Ενέργειας
Τμήμα Οδοποιίας & Εγγειοβελτιωτικών Έργων
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Κακανά Ζωή με όνομα πατρός Βασίλειος Τηλ. 22310-67033
Φαξ 22310-22465
kakana@lamia-city.gr
[Π]
Καραγκούνη Ευθυμία Τηλ. 22310-31427
Φαξ 22310-22465
efikaragouni@lamia-city.gr
[Π]
Ρουχά Αλεξία με όνομα πατρός Παύλος Τηλ. 22310-24164
Φαξ 22310-22465
alexrouha@lamia-city.gr
[Π]