Κατάλογος προσωπικού : Τεχνίτες

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων - Δόμησης - Δικτύων & Ενέργειας
Τμήμα Οδοποιίας & Εγγειοβελτιωτικών Έργων
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Ζήσιμος Ηλίας με όνομα πατρός Νικόλαος Τηλ. 22310-37887
Φαξ 22310-22465
[Π]
Κάλλος Ευθύμιος με όνομα πατρός Ευάγγελος Τηλ. 22310-37887
[Π]
Καρβέλης Γεώργιος Τηλ. 22310-37887
[Π]
Κολοβός Ιωάννης με όνομα πατρός Ανάργυρος Τηλ. 22310-37887
[Π]
Παπαδόπουλος Xρήστος με όνομα πατρός Βασίλειος Τηλ. 22310-37887
[Π]
Τσούμας Ευάγγελος με όνομα πατρός Δήμος Τηλ. 22310-37887
[Π]