Κατάλογος προσωπικού : Μηχανικοί

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων - Δόμησης - Δικτύων & Ενέργειας
Τμήμα Ηλεκτρ/γικών Έργων - Συντήρησης - Αδειών Εγκαταστάσεων & Ενέργειας
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Σερεμέτη Ιωάννα Τηλ. 22310-67358
Φαξ 22310-22465
i.seremeti@lamia-city.gr
[Π]