Κατάλογος προσωπικού : Ηλεκτρολόγοι-Μόνιμοι

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων - Δόμησης - Δικτύων & Ενέργειας
Τμήμα Ηλεκτρ/γικών Έργων - Συντήρησης - Αδειών Εγκαταστάσεων & Ενέργειας
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Γκαραβέλος Ιωάννης με όνομα πατρός Δημήτριος Τηλ. 22310-34444
[Π]
Περιβολιώτης Ιωάννης με όνομα πατρός Δημήτριος Τηλ. 22310-34444
[Π]
Σκαρμούτσος Θεόδωρος με όνομα πατρός Αθανάσιος Τηλ. 22310-34444
[Π]