Κατάλογος προσωπικού : Τεχνίτες

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων - Δόμησης - Δικτύων & Ενέργειας
Τμήμα Ηλεκτρ/γικών Έργων - Συντήρησης - Αδειών Εγκαταστάσεων & Ενέργειας
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Γουλόπουλος Γεώργιος με όνομα πατρός Δημήτριος Τηλ. 22310-34444
[Π]
Ζαφείρης Στυλιανός με όνομα πατρός Αθανάσιος Τηλ. 22310-34444
Φαξ 22310-22465
[Π]
Ζουμπόπουλος Αλέξανδρος Τηλ. 22310-34444
[Π]