Κατάλογος προσωπικού : Τεχνίτες (Υδραυλικοί)

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων - Δόμησης - Δικτύων & Ενέργειας
Τμήμα Ηλεκτρ/γικών Έργων - Συντήρησης - Αδειών Εγκαταστάσεων & Ενέργειας
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Ανδρεόπουλος Κωνσταντίνος Τηλ. 22310-34444
[Π]
Νικολάου Σωτήριος με όνομα πατρός Ιωάννης Τηλ. 22310-34444
[Π]
Σιαμέτης Μιλτιάδης Τηλ. 22310-34444
[Π]
Σκάρλας Ευστάθιος με όνομα πατρός Χρήστος Τηλ. 22310-34444
[Π]
Τυλιγάδας Γεώργιος Τηλ. 22310-34444
[Π]