Κατάλογος προσωπικού : Ηλεκτρολόγοι-ΙΔΑΧ

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων - Δόμησης - Δικτύων & Ενέργειας
Τμήμα Ηλεκτρ/γικών Έργων - Συντήρησης - Αδειών Εγκαταστάσεων & Ενέργειας
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Καραστέργιος Σωτήριος με όνομα πατρός Νικόλαος Τηλ. 22310-34444
[Π]
Κουτσουμπίνας Γεώργιος με όνομα πατρός Βασίλειος Τηλ. 22310-34444
[Π]
Κράνας Νικόλαος με όνομα πατρός Γεώργιος Τηλ. 22310-34444
[Π]
Σπανός Νικόλαος με όνομα πατρός Δημήτριος Τηλ. 22310-34444
[Π]