Κομβικό Σημείο Επαφής

Κατηγορία:

Τα ΚΟΣΕ είναι διαρκείς συντονιστικές επιτροπές που εκπροσωπούν έναν συγκεκριμένο αριθμό Δημοσίων Αρχών, διασφαλίζοντας ότι κάθε αρχή του δημοσίου εκπροσωπείται από ΚΟΣΕ.

Με κριτήρια το βέλτιστο συντονισμό των ΔΑ της χώρας, το πλήθος τους, τη γεωγραφική κατανομή και συγκέντρωσή τους αλλά και τη διασφάλιση της ικανότητας του ΟΚΧΕ να επικοινωνεί συχνά και να συντονίζει αποτελεσματικά τα ΚΟΣΕ στο έργο τους ώστε να επιτυγχάνεται στην πράξη ο απώτερος σκοπός τους που είναι ο βέλτιστος συντονισμός των ΔΑ που εποπτεύουν, ο νόμος 3882/2010 καθορίζει ότι:

 1. Σε κάθε Υπουργείο συστήνεται τουλάχιστον ένα (1) και μέγιστο πέντε (5) ΚΟΣΕ, με την ευθύνη εκπροσώπησης όλων των εποπτευόμενων ΔΑ του εν λόγω Υπουργείου. Σε περίπτωση σύστασης περισσότερων του ενός ΚΟΣΕ το καθένα είναι υπεύθυνο για διακριτό αριθμό φορέων.
 2. Σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση υποχρεωτικά συστήνεται ένα μόνο ΚΟΣΕ, με την ευθύνη εκπροσώπησης όλων των εποπτευόμενων ΔΑ της συγκεκριμένης Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
 3. Σε κάθε Περιφέρεια υποχρεωτικά συστήνεται ένα μόνο ΚΟΣΕ, με την ευθύνη εκπροσώπησης όλων των εποπτευόμενων ΔΑ της συγκεκριμένης Περιφέρειας.
 4. Σε κάθε Δήμο υποχρεωτικά συστήνεται ένα μόνο ΚΟΣΕ με την ευθύνη εκπροσώπησης όλων των εποπτευόμενων ΔΑ του συγκεκριμένου Δήμου.

Η συγκρότηση των ΚΟΣΕ γίνεται με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων των ΔΑ που εκπροσωπούν. Τα ΚΟΣΕ είναι εντεταλμένα για την καταγραφή, καθώς και τη διασφάλιση των απαιτήσεων του Ν. 3882/2010 για την προμήθεια, τήρηση και επικαιροποίηση όλων των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών των ΔΑ που εκπροσωπούν.

Αρμοδιότητες των ΚΟ.Σ.Ε.

Οι αρμοδιότητες των ΚΟ.Σ.Ε. ορίζονται στο αρ. 19 του Ν. 3882/2010. Τα ΚΟ.Σ.Ε. έχουν συντονιστικό ρόλο και είναι εντεταλμένα για την καταγραφή, καθώς και τη διασφάλιση των απαιτήσεων του παρόντος νόμου για την προμήθεια, τήρηση και επικαιροποίηση όλων των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών των δημοσίων αρχών που εκπροσωπούν.

Ειδικότερα το έργο των ΚΟ.Σ.Ε. περιλαμβάνει:

 1. Τη διαρκή και συστηματική καταγραφή υπό μορφή καταλόγου, μεταξύ άλλων :
  1. των μεταδεδομένων, συνόλων γεωχωρικών δεδομένων και γεωχωρικών υπηρεσιών των δημοσίων αρχών που εκπροσωπεί
  2. των αναλογικών γεωχωρικών δεδομένων των δημοσίων αρχών που εκπροσωπεί
  3. των δεδομένων που περιλαμβάνουν εμμέσως γεωχωρική πληροφορία (π.χ. διευθύνσεις)
  4. του πλήθους, κόστους και είδους των αδειών χρήσης λογισμικών συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών, διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων και διάχυσης γεωχωρικών δεδομένων στο Διαδίκτυο
  5. του πλήθους, κόστους, είδους και όρων διάθεσης των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών προς άλλες δημόσιες αρχές και τρίτους,
 2. Την υποχρέωση ενημέρωσης του ΟΚΧΕ για την πρόθεση οποιουδήποτε οργάνου δημόσιας αρχής που εκπροσωπείται από το ΚΟ.Σ.Ε. να προμηθευτεί, να παράγει ή να επικαιροποιήσει γεωχωρικά δεδομένα.
 3. Την εισήγηση προς τις δημόσιες αρχές που εκπροσωπούν για τη λήψη των αναγκαίων τεχνικών και διοικητικών μέτρων ώστε:
  1. τα γεωχωρικά δεδομένα, μεταδεδομένα και υπηρεσίες των δημοσίων αρχών να εντάσσονται στην ΕΥΓΕΠ
  2. τα πληροφοριακά συστήματα, βάσεις δεδομένων, εφαρμογές και δικτυακές υπηρεσίες που αναπτύσσονται από τις δημόσιες αρχές και αφορούν σε γεωχωρικά δεδομένα και υπηρεσίες, να συμφωνούν με τις προβλέψεις του παρόντος νόμου.
  3. οι δημόσιες αρχές να εφαρμόζουν τις προβλέψεις της «Εθνικής Πολιτικής Γεωπληροφορίας» και του «Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών».
 4. Τη συμμετοχή στις ομάδες εργασίας, που συγκροτεί ο ΟΚΧΕ σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 18.

Τα ΚΟ.Σ.Ε. μπορούν να προτείνουν, στις δημόσιες αρχές που εκπροσωπούν, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις για την προσαρμογή του νομοθετικού τους πλαισίου με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Επίσης, μπορούν να επιβοηθούνται από ομάδες εργασίας που συγκροτούνται με αποφάσεις του αρμόδιου οργάνου της δημόσιας αρχής.

Ο ΟΚΧΕ θα παρέχει στα ΚΟΣΕ αρωγή με την μορφή οδηγιών, την παροχή υλικού και εργαλείων καθώς και την διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, ημερίδων αλλά και ευκαιριών για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών.

Αριθμός Απόφασης Σύστασης ΚΟΣΕ 17203/14-03-2011
Αριθμός Απόφασης Αναθεώρησης Σύστασης ΚΟΣΕ 13968/28-02-2012
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2231035131
Ε-mail kose.dlamieon@0752.syzefxis.gov.gr
Πρόεδρος Τσώνης Δημήτριος, Τμηματάρχης Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
Αναπληρωτής Προέδρος Τσαούσης Κων/νος, Τμηματάρχης Τμήματος Σχεδιασμού ΔΟ & ΣΔΛ
Επίσημη Ιστοσελίδα geodata.gov.gr

ΜέληΤηλέφωνα μελώνΓενικά καθήκοντα μελώνΕπιβλεπόμενες Δ/νσειςΣύνδεσμοι ανά δ/νσηΤηλέφωνα συνδέσμων
  Αλληλογραφία με ΟΚΧΕΟργάνωση & ΣχεδιασμόςΚυροδήμος Ηλίας2231351430
Σταματοπούλου Χρύσα2231035131Ενημέρωση μελώνΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.ΡΣκύλαρη Στεφανία2231033325
Κακανά Ζωή - Αναπληρωτικό Μέλος2231067033Ενημέρωση συνδέσμωνΚοινωφελής ΕπιχείρησηΤσούμα Κωνσταντίνα2231050030
   ΔΕΥΑΛΣακελλάρη Ηλίτσα2231032950/105
Σαμούρης Χαράλαμπος2231353526Συντεταγμένες δράσεωνΠολεοδομίαςΜπάτρη Σταματίνα2231353535
Καρτσιώτης Ανέστης - Αναπληρωτικό Μέλος2231353523Γεωδετικά στοιχείαΤεχνικών ΥπηρεσιώνΜαυρακάνα Άρτεμη2231031427
Ζώης Πολύζος2231022202Παράλληλες δραστηριότητεςΠεριβάλλοντοςΠλαλή Μαριάνθη2231031426
Πλαλή Μαριάνθη - Αναπληρωτικό Μέλος2231031426geodataΔημοτικής ΑστυνομίαςΤσαμαδιά Ελένη2231047389
Συράκης Ιωάννης2231351018Ψηφιακές συνδέσεις (email)ΔιοικητικώνΚαροπούλου Πέγκυ2231351031
Ζιώγας Αθανάσιος - Αναπληρωτικό Μέλος Ψηφιακές αποστολέςΚΕΠΚαραγιάννη Βασιλική2231351421
Μωρίκη Ιωάννα2231351023ΑδειοδοτήσειςΟικονομικώνΑλαφοδήμου Ελένη2231351080
Μπαξεβάνη Αφροδίτη - Αναπληρωτικό Μέλος Νομιμότητα δράσηςΚοινωνικής Πολιτικής  
Οικονομοπούλου Αλεξάνδρα2231031427Γραμματεία   
Ρουχά Αλεξία - Αναπληρωτικό Μέλος2231024164Πρακτικά συνεδριάσεων   
Αρμόδιο γραφείο: 1

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ο Δήμος Λαμιέων μέσα από την ιστοσελίδα του υλοποιεί μια σειρά ψηφιακών δράσεων για την παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη.

ONLINE ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Οι Online συναλλαγές αποτελούν ένα ακόμη βήμα για τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει ο Δήμος Λαμιέων στους πολίτες. Είναι διαθέσιμες 7 ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες την ημέρα, από οποιοδήποτε σημείο και αν βρίσκεστε, αρκεί να έχετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Μέσω της υπηρεσίας μπορείτε να πραγματοποιείτε συναλλαγές χωρίς να απαιτείται η παρουσία σας στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου.

VIDEO STREAMING

Ο Δήμος Λαμιέων παρέχει τη δυνατότητα ζωντανής αναμετάδοσης από συγκεκριμένους χώρους εκδηλώσεων, συμβουλίων με ειδικό εξοπλισμό ή από κεντρικό σημείο της πόλης ώστε να τις παρακολουθούν οι ενδιαφερόμενοι μέσω της ιστοσελίδας αξιοποιώντας την υπηρεσία live video streaming του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Για την έκδοση οποιουδήποτε εγγράφου, παρακαλούμε, επιλέξτε από την παρακάτω λίστα το έγγραφο που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, συμπληρώστε τα απαραίτητα αρχεία και καταθέστε τα στην υπηρεσία μας.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα Στατιστικά Στοιχεία παρουσιάζουν τους δείκτες απόδοσης εξυπηρέτησης των πολιτών από τις υπηρεσίες του Δήμου Λαμιέων όπως αυτοί καταγράφονται από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Υπηρεσιών. Τα δεδομένα αναφέρονται σε πραγματικό χρόνο με την βοήθεια Web Services που έχουν υλοποιηθεί στον κεντρικό διακομιστή του Δήμου.

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικές με τα δημοτικά ασύρματα δίκτυα που είναι διαθέσιμα στην περιοχή του Δήμου.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e-government), με τη συνεχή αύξηση της σπουδαιότητας της, απλώνεται σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας διοίκησης, τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσδώσει βαρύνουσα σημασία στην εφαρμογή υποδομών αλλά και εφαρμογών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σαν μέσο αναβάθμισης της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν οι δημόσιοι οργανισμοί στον πολίτη και τις επιχειρήσεις.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ GIS

Το Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει ένα κοινό και ενοποιημένο σημείο ηλεκτρονικής πρόσβασης (μια Πύλη πρόσβασης ανάλογη με τα γνωστά "Portals" ενημέρωσης) σε έναν αριθμό γεωπληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών που θα υποστηρίζουν τις υπηρεσίες του Δήμου Λαμιέων που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τον πολίτη. Διασφαλίζεται η πρόσβαση ενός ευρύτερου κοινού (πολίτες, εργαζόμενοι στο Δήμο Λαμιέων, εργαζόμενοι σε υπηρεσίες άλλων δημοσίων και δημοτικών φορέων) σε σύνθετη αλλά παράλληλα οργανωμένη, συνεπή και καλαίσθητη παρουσίαση πληροφοριών που σχετίζονται με το Δήμο Λαμιέων.

ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (OPEN DATA)

Στην ενότητα αυτή, παρέχεται ένας τυποποιημένος τρόπος ολοκλήρωσης των εφαρμογών (Web Services), που κάνει χρήση των ανοιχτών προτύπων XML, SOAP, WSDL, UDDI καθώς και του Internet για την ανταλλαγή δεδομένων. Στόχος του Δήμου είναι η προσφορά ανοιχτών δεδομένων (open data) που αφορούν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου καθώς και η διασύνδεση αυτών με ετερογενή πληροφοριακά συστήματα, όπως έξυπνες φορητές συσκευές (π.χ. smartphones, tablets κα). Επιλέξτε από την παρακάτω λίστα την κατηγορία ανοιχτών δεδομένων που σας ενδιαφέρει και ενημερωθείτε για τον τρόπο χρήσης τους.