Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προβολή 1 - 20 από 341
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Επιλέξτε το είδος της προκήρυξης
Π.χ., 17/08/2017
Π.χ., 17/08/2017
Π.χ., 17/08/2017
Π.χ., 17/08/2017
Α/Α Τίτλος Κατάσταση Ημερομηνία
1 Τσιμεντοστρώσεις ασφαλτοστρώσεις οδών εντός οικισμών Δ.Ε. Λιανοκλαδίου 
Πρωτόκολλο: 45150 | 2017 
Αριθμός Μελέτης: 33 
Α.Δ.Α.: 7ΘΝΑΩΛΚ-2Ι4
[Ανοικτή] Δημοσ.: Τρί, 01/08/2017
Λήξη: Τρί, 05/09/2017
2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
Πρωτόκολλο: 39212 | 2017 
Αριθμός Μελέτης: 2
[Κλειστή] Δημοσ.: Παρ, 07/07/2017
Λήξη: Δευ, 31/07/2017
3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ 
Πρωτόκολλο: 39210 | 2017
[Κλειστή] Δημοσ.: Παρ, 30/06/2017
Λήξη: Δευ, 24/07/2017
4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ 
Πρωτόκολλο: 39716 | 2017
[Κλειστή] Δημοσ.: Παρ, 30/06/2017
Λήξη: Τετ, 12/07/2017
5 Προμήθεια πλαστικού χλοοτάπητα γηπέδων 
Πρωτόκολλο: 36348 | 2017 
Αριθμός Μελέτης: 8
[Κλειστή] Δημοσ.: Παρ, 23/06/2017
Λήξη: Τετ, 26/07/2017
6 Κατασκευή χλοοτάπητα γηπέδων 
Πρωτόκολλο: 37851 | 2017 
Αριθμός Μελέτης: 21 
Α.Δ.Α.: 6ΛΓ8ΩΛΚ-Κ11
[Κλειστή] Δημοσ.: Παρ, 23/06/2017
Λήξη: Τρί, 01/08/2017
7 Επισκευές - Μονώσεις- >Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων  
Πρωτόκολλο: 35739 | 2017 
Αριθμός Μελέτης: 22 
Α.Δ.Α.: 69ΖΓΩΛΚ-ΒΡΘ
[Κλειστή] Δημοσ.: Πέμ, 22/06/2017
Λήξη: Πέμ, 20/07/2017
8 Προσθήκη κατ΄επέκταση στο 6ο ολοήμερο Νηπιαγωγείο Λαμίας 
Πρωτόκολλο: 35631 | 2017 
Αριθμός Μελέτης: 41 
Α.Δ.Α.: Ω2ΟΝΩΛΚ-6Λ9
[Κλειστή] Δημοσ.: Τρί, 20/06/2017
Λήξη: Πέμ, 13/07/2017
9 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ (διόρθωση εντύπου Οικονομικής Προσφοράς)) 
Πρωτόκολλο: 36884 | 2017
[Κλειστή] Δημοσ.: Τρί, 20/06/2017
Λήξη: Πέμ, 06/07/2017
10 Ασφαλτοστρώσεις Οδών Δ.Ε. Υπάτηςι 
Πρωτόκολλο: 35989 | 2017 
Αριθμός Μελέτης: 20 
Α.Δ.Α.: Ω7ΝΨΩΛΚ-Ξ2Φ
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 19/06/2017
Λήξη: Τρί, 25/07/2017
11 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Πρωτόκολλο: 36347 | 2017 
Αριθμός Μελέτης: 3
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 19/06/2017
Λήξη: Τετ, 05/07/2017
12 Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και νέων διδακτηριών στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας 
Πρωτόκολλο: 35630 | 2017 
Αριθμός Μελέτης: 42 
Α.Δ.Α.: 7ΣΧΗΩΛΚ-ΥΔ6
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 19/06/2017
Λήξη: Τρί, 11/07/2017
13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
Πρωτόκολλο: 33178 | 2017 
Αριθμός Μελέτης: 16
[Κλειστή] Δημοσ.: Παρ, 09/06/2017
Λήξη: Δευ, 26/06/2017
14 Πεζοδιαδρομή - σύνδεση ιαματικών Λουτρών Καλλιδρόμου με Δαμάστσ 
Πρωτόκολλο: 34695 | 2017 
Αριθμός Μελέτης: 19 
Α.Δ.Α.: 61Δ5ΩΛΚ-ΩΛΝ
[Κλειστή] Δημοσ.: Πέμ, 08/06/2017
Λήξη: Τρί, 18/07/2017
15 Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Γοργοποτάμου (Αλεπόσπιτα) ή Αμουρίου 
Πρωτόκολλο: 34026 | 2017 
Αριθμός Μελέτης: 15 
Α.Δ.Α.: Ψ1ΨΠΩΛΚ-Ρ6Ξ
[Κλειστή] Δημοσ.: Πέμ, 08/06/2017
Λήξη: Τρί, 20/06/2017
16 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
Πρωτόκολλο: 30751 | 2017 
Αριθμός Μελέτης: 4
[Κλειστή] Δημοσ.: Πέμ, 01/06/2017
Λήξη: Πέμ, 15/06/2017
17 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜ. ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ 
Πρωτόκολλο: 30573 | 2017 
Αριθμός Μελέτης: 8
[Κλειστή] Δημοσ.: Τετ, 31/05/2017
Λήξη: Τετ, 14/06/2017
18 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
Πρωτόκολλο: 31658 | 2017
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 29/05/2017
Λήξη: Τρί, 13/06/2017
19 Πρόσκληση -Προκήρυξη Χορήγησης Οικονομικής Ενίσχυσης για την αντιμετώπιση δαπανών γάμου απόρων κοριτσιών για το έτος 2016 >> (ΤΕΛΕΣΗ ΓΑΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ). 
Πρωτόκολλο: 5 | 2016
[Κλειστή] Δημοσ.: Τρί, 23/05/2017
Λήξη: Πέμ, 22/06/2017
20 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
Πρωτόκολλο: 28169 | 2017
[Κλειστή] Δημοσ.: Παρ, 12/05/2017
Λήξη: Παρ, 02/06/2017

Σελίδες