Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προβολή 21 - 40 από 341
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Επιλέξτε το είδος της προκήρυξης
Π.χ., 17/08/2017
Π.χ., 17/08/2017
Π.χ., 17/08/2017
Π.χ., 17/08/2017
Α/Α Τίτλος Κατάσταση Ημερομηνία
21 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Πρωτόκολλο: 27359 | 2017 
Αριθμός Μελέτης: 2/2017
[Κλειστή] Δημοσ.: Πέμ, 11/05/2017
Λήξη: Πέμ, 08/06/2017
22 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 
Πρωτόκολλο: 27360 | 2017 
Αριθμός Μελέτης: 6/2017
[Κλειστή] Δημοσ.: Πέμ, 11/05/2017
Λήξη: Δευ, 29/05/2017
23 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Πρωτόκολλο: 0 | 2017 
Αριθμός Μελέτης: 2/2017
[Κλειστή] Δημοσ.: Τρί, 09/05/2017
Λήξη: Δευ, 15/05/2017
24 Διαμόρφωση πεζοδρομίου Αβέρωφ- Νικηφόρου Ουρανού 
Πρωτόκολλο: 23912 | 2017 
Αριθμός Μελέτης: 12 
Α.Δ.Α.: Ω1Ρ6ΩΛΚ-ΦΟΩ
[Κλειστή] Δημοσ.: Τρί, 09/05/2017
Λήξη: Τρί, 16/05/2017
25 Επέκταση τσιμενταυλάκων Δ.Ε. Υπάτης 
Πρωτόκολλο: 23930 | 2017 
Αριθμός Μελέτης: 4/2017 
Α.Δ.Α.: 6Λ9ΗΩΛΚ-05Χ
[Κλειστή] Δημοσ.: Τρί, 09/05/2017
Λήξη: Πέμ, 01/06/2017
26 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
Πρωτόκολλο: 24338 | 2017
[Κλειστή] Δημοσ.: Τετ, 03/05/2017
Λήξη: Τετ, 31/05/2017
27 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» 
Πρωτόκολλο: 24229 | 2017 
Αριθμός Μελέτης: 02/2017
[Κλειστή] Δημοσ.: Παρ, 28/04/2017
Λήξη: Παρ, 12/05/2017
28 ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ 
Πρωτόκολλο: 22949 | 2017
[Κλειστή] Δημοσ.: Παρ, 21/04/2017
Λήξη: Παρ, 05/05/2017
29 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 
Πρωτόκολλο: 21322 | 2017 
Αριθμός Μελέτης: 12/17
[Κλειστή] Δημοσ.: Πέμ, 13/04/2017
Λήξη: Δευ, 08/05/2017
30 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Πρωτόκολλο: 21318 | 2017
[Κλειστή] Δημοσ.: Τετ, 12/04/2017
Λήξη: Πέμ, 27/04/2017
31 Επισκευή κοινωνικού παντοπωλείου 
Πρωτόκολλο: 21026 | 2017 
Αριθμός Μελέτης: 7/2017 
Α.Δ.Α.: 61Θ4ΩΛΚ-Ο8Ε
[Κλειστή] Δημοσ.: Τρί, 11/04/2017
Λήξη: Τρί, 25/04/2017
32 Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Φραντζόμυλου 
Πρωτόκολλο: 20864 | 2017 
Αριθμός Μελέτης: 1/2017 
Α.Δ.Α.: Ω5Υ0ΩΛΚ-4ΧΦ
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 10/04/2017
Λήξη: Πέμ, 27/04/2017
33 Επέκταση πεζοδρομίου οδού Βουρτσελά και 25Η Μαρτίου  
Πρωτόκολλο: 20817 | 2017 
Αριθμός Μελέτης: 10/2017 
Α.Δ.Α.: 7Μ1ΖΩΛΚ-Λ1Σ
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 10/04/2017
Λήξη: Τρί, 02/05/2017
34 Ανακατασκευή και συντήρηση οδοστρωμάτων πόλης Λαμίας 
Πρωτόκολλο: 19760 | 2017 
Αριθμός Μελέτης: 11/2017 
Α.Δ.Α.: ΩΛΙΤΩΛΚ-ΜΩΚ
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 10/04/2017
Λήξη: Πέμ, 11/05/2017
35 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» 
Πρωτόκολλο: 17483 | 2017
[Άγνωστο] Δημοσ.: Δευ, 10/04/2017
Λήξη: Δευ, 10/04/2017
36 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ 
Πρωτόκολλο: 20162 | 2017 
Α.Δ.Α.: ΨΒΑΨ7ΛΗ-1ΕΓ
[Κλειστή] Δημοσ.: Πέμ, 06/04/2017
Λήξη: Παρ, 28/04/2017
37 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ 
Πρωτόκολλο: 19822 | 2017
[Κλειστή] Δημοσ.: Πέμ, 06/04/2017
Λήξη: Παρ, 28/04/2017
38 Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων. 
Πρωτόκολλο: 17273 | 2017
[Κλειστή] Δημοσ.: Παρ, 31/03/2017
Λήξη: Τρί, 02/05/2017
39 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Πρωτόκολλο: 18121 | 2017 
Αριθμός Μελέτης: 09/2017
[Κλειστή] Δημοσ.: Παρ, 31/03/2017
Λήξη: Τρί, 25/04/2017
40 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
Πρωτόκολλο: 17272 | 2017 
Αριθμός Μελέτης: 1/2017
[Κλειστή] Δημοσ.: Παρ, 24/03/2017
Λήξη: Παρ, 07/04/2017

Σελίδες