Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προβολή 21 - 40 από 314
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Επιλέξτε το είδος της προκήρυξης
Π.χ., 27/04/2017
Π.χ., 27/04/2017
Π.χ., 27/04/2017
Π.χ., 27/04/2017
Α/Α Τίτλος Κατάσταση Ημερομηνία
21 Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση της Δημοτικής Φιλαρμονικής του Δήμου Λαμιέων 
Πρωτόκολλο: 69569 | 2016
[Κλειστή] Δημοσ.: Τρί, 06/12/2016
Λήξη: Δευ, 26/12/2016
22 Προμήθεια υλικών συνεργείων για συντηρήσεις Κ.Χ. Δ.Ε Λαμίας 
Πρωτόκολλο: 66089 | 2016 
Αριθμός Μελέτης: 44
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 21/11/2016
Λήξη: Τετ, 14/12/2016
23 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΦΥΤΩΝ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 
Πρωτόκολλο: 66450 | 2016 
Αριθμός Μελέτης: 8
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 21/11/2016
Λήξη: Πέμ, 01/12/2016
24 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017" 
Πρωτόκολλο: 64614 | 2016 
Αριθμός Μελέτης: 14/2016 
Α.Δ.Α.: 7ΚΥΓΩΛΚ-6Σ2
[Κλειστή] Δημοσ.: Τετ, 09/11/2016
Λήξη: Τετ, 23/11/2016
25 Πρόσκληση για υποβολή προσφορών (προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα) για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»  
Πρωτόκολλο: 62032 | 2016
[Κλειστή] Δημοσ.: Τετ, 26/10/2016
Λήξη: Τρί, 01/11/2016
26 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
Πρωτόκολλο: 59930 | 2016 
Αριθμός Μελέτης: 13/2016 
Α.Δ.Α.: ΑΔΑΜ:16PROC005282047
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 24/10/2016
Λήξη: Δευ, 21/11/2016
27 Ιατρική Παρακολούθηση των νηπίων των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Λαμιέων 
Πρωτόκολλο: 54320 | 2016
[Κλειστή] Δημοσ.: Τρί, 27/09/2016
Λήξη: Δευ, 10/10/2016
28 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών για τη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών Δήμου Λαμιέων 
Πρωτόκολλο: 51562 | 2016 
Α.Δ.Α.: ΩΞΧΡΩΛΚ-Δ4Ξ
[Κλειστή] Δημοσ.: Τετ, 14/09/2016
Λήξη: Σάβ, 24/09/2016
29 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Πρωτόκολλο: 46843 | 2016 
Α.Δ.Α.: 7ΧΣΕΩΛΚ-3ΓΖ
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 22/08/2016
Λήξη: Παρ, 02/09/2016
30 Περιφράξεις αθλητικών χώρων 
Πρωτόκολλο: 38035 | 2016 
Αριθμός Μελέτης: 17/2016 
Α.Δ.Α.: 6ΨΥ6ΩΛΚ-Ψ99
[Άγνωστο] Δημοσ.: Τρί, 09/08/2016
Λήξη: Τρί, 09/08/2016
31 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  
Πρωτόκολλο: 33192 | 2016
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 27/06/2016
Λήξη: Δευ, 18/07/2016
32 Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Γργοποτάμου 
Πρωτόκολλο: 29669 | 2016 
Αριθμός Μελέτης: 12 
Α.Δ.Α.: 7ΛΚΕΩΛΚ-Ν6Λ
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 13/06/2016
Λήξη: Τρί, 19/07/2016
33 Υποδομή γηπέδων για υποδοχή πλαστικού τάπητα 
Πρωτόκολλο: 29668 | 2016 
Αριθμός Μελέτης: 13 
Α.Δ.Α.: 7ΨΕΛΩΛΚ-5ΜΓ
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 13/06/2016
Λήξη: Τρί, 12/07/2016
34 Κατασκευή στεγάστρου στο Δ.Α.Κ. Λαμίας 
Πρωτόκολλο: 28865 | 2016 
Αριθμός Μελέτης: 19 
Α.Δ.Α.: ΩΗΠΘΩΛΚ-Δ13
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 06/06/2016
Λήξη: Τρί, 05/07/2016
35 Αποπεράτωση παλαιού νοσοκομείου (Νέου Δημαρχείο) 
Πρωτόκολλο: 27496 | 2016 
Αριθμός Μελέτης: 22 
Α.Δ.Α.: 7ΨΞΣΩΛΚ-ΒΨ8
[Κλειστή] Δημοσ.: Τρί, 31/05/2016
Λήξη: Τρί, 28/06/2016
36 Ανακοίνωση διεξαγωγής κλήρωσης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Παραδοτέων του έργου «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Δήμου Λαμιέων» 
Πρωτόκολλο: 26780 | 2016
[Κλειστή] Δημοσ.: Παρ, 20/05/2016
Λήξη: Τετ, 25/05/2016
37 Αποπεράτωση περιφερειακού δρόμου της ΤΚ Παύλιανης 
Πρωτόκολλο: 22824 | 2016 
Αριθμός Μελέτης: 07/2016 
Α.Δ.Α.: 7ΨΟΡΩΛΚ-ΓΡ1
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 09/05/2016
Λήξη: Τρί, 21/06/2016
38 Επισκευή-συντήρηση- επέκταση τσιμενταυλάκων Δ.Ε. Γοργοποτάμου 
Πρωτόκολλο: 22823 | 2016 
Αριθμός Μελέτης: 06/2016 
Α.Δ.Α.: 6ΓΔ1ΩΛΚ-8ΦΓ
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 09/05/2016
Λήξη: Τρί, 14/06/2016
39 Προστασία θεμελίων κλειστού κολυμβητηρίου Λαμίας 
Πρωτόκολλο: 22822 | 2016 
Αριθμός Μελέτης: 05/2016 
Α.Δ.Α.: 7ΜΑ2ΩΛΚ-6ΗΓ
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 09/05/2016
Λήξη: Τρί, 07/06/2016
40 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ & ΠΛΑΤΕΙΩΝ Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ-ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ-ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ 
Πρωτόκολλο: 23096 | 2016 
Α.Δ.Α.: 6ΙΨΝΩΛΚ-74Υ
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 09/05/2016
Λήξη: Παρ, 13/05/2016

Σελίδες