Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προβολή 281 - 300 από 341
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Επιλέξτε το είδος της προκήρυξης
Π.χ., 17/08/2017
Π.χ., 17/08/2017
Π.χ., 17/08/2017
Π.χ., 17/08/2017
Α/Α Τίτλος Κατάσταση Ημερομηνία
281 Εκτέλεση χωματουργικών εργασιών ως συνοδό έργο για τη λειοτυργία του Χ.Υ.Τ.Α. Λαμίας 
Πρωτόκολλο: 84347 | 2013 
Αριθμός Μελέτης: 23 
Α.Δ.Α.: ΒΛ1ΨΩΛΚ-ΕΕΥ
[Κλειστή] Δημοσ.: Πέμ, 14/11/2013
Λήξη: Τρί, 03/12/2013
282 Πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
Πρωτόκολλο: 0 | 2013
[Άγνωστο] Δημοσ.: Τετ, 13/11/2013
Λήξη: Τετ, 13/11/2013
283 Προμήθεια & εγκατάσταση ανταλακτικών μηχανογραφικού εξοπλισμού 
Πρωτόκολλο: 85683 | 2013 
Αριθμός Μελέτης: 5/2013 
Α.Δ.Α.: ΒΛ1ΒΩΛΚ-ΠΥ8
[Κλειστή] Δημοσ.: Πέμ, 07/11/2013
Λήξη: Τρί, 19/11/2013
284 Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας, ΣΟΧ 5/2013 
Πρωτόκολλο: 70046 | 2013
[Κλειστή] Δημοσ.: Τρί, 05/11/2013
Λήξη: Παρ, 15/11/2013
285 Προμήθεια Η/Y και εκτυπωτών 
Πρωτόκολλο: 83089 | 2013 
Αριθμός Μελέτης: 4/2013 
Α.Δ.Α.: ΒΛΛΑΩΛΚ-3ΨΓ
[Κλειστή] Δημοσ.: Τρί, 29/10/2013
Λήξη: Τρί, 12/11/2013
286 Προμήθεια και παραμετροποίηση εφαρμογών λογισμικού 
Πρωτόκολλο: 81327 | 2013 
Αριθμός Μελέτης: 6/2013 
Α.Δ.Α.: ΒΛΛΘΩΛΚ-Φ1Ε
[Κλειστή] Δημοσ.: Τρί, 22/10/2013
Λήξη: Τρί, 05/11/2013
287 Προμήθεια μικροφωνικής-μεγαφωνικής εγκατάστασης θεάτρου Δημοτικού σχολείου Βράχας 
Πρωτόκολλο: 81044 | 2013
[Κλειστή] Δημοσ.: Τρί, 22/10/2013
Λήξη: Τρί, 12/11/2013
288 Τσιμεντόστωση δρόμου Τ.Κ. Δέλφινου 
Πρωτόκολλο: 75405 | 2013 
Αριθμός Μελέτης: 42 
Α.Δ.Α.: ΒΛΛΚΩΛΚ-ΝΜΗ
[Κλειστή] Δημοσ.: Τρί, 15/10/2013
Λήξη: Τρί, 05/11/2013
289 Βιοκλιματική αναβάθμιση αντιγόνης και ηλέκτρας 
Πρωτόκολλο: 75246 | 2013 
Αριθμός Μελέτης: 14 
Α.Δ.Α.: ΒΛΛΩΩΛΚ-ΣΘΞ
[Κλειστή] Δημοσ.: Τετ, 09/10/2013
Λήξη: Τρί, 29/10/2013
290 Δαπάνες φύλαξης ΧΥΤΑ 
Πρωτόκολλο: 73381 | 2013 
Α.Δ.Α.: ΒΛ9ΝΩΛΚ-9ΟΞ
[Κλειστή] Δημοσ.: Τρί, 01/10/2013
Λήξη: Τρί, 08/10/2013
291 Πληροφοριακές κυκλοφοριακές σημάνσεις 
Πρωτόκολλο: 65095 | 2013 
Αριθμός Μελέτης: 43 
Α.Δ.Α.: ΒΛ9ΕΩΛΚ-ΒΣΦ
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 30/09/2013
Λήξη: Τρί, 22/10/2013
292 Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας 
Πρωτόκολλο: 72015 | 2013 
Α.Δ.Α.: ΒΛ9Δ4691Ω2-ΒΟΓ
[Κλειστή] Δημοσ.: Παρ, 27/09/2013
Λήξη: Σάβ, 12/10/2013
293 Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για παρακολούθηση προγράμματος Δ.Β.Ε. 
Πρωτόκολλο: 0 | 2013
[Κλειστή] Δημοσ.: Παρ, 27/09/2013
Λήξη: Τρί, 15/10/2013
294 Δαπάνες διοργάνωσης Final Four Υδατοσφαίρισης 
Πρωτόκολλο: 68045 | 2013 
Αριθμός Μελέτης: 41/2013
[Κλειστή] Δημοσ.: Τετ, 11/09/2013
Λήξη: Παρ, 20/09/2013
295 Ανάδειξη πύργου πυροβολείου Δημοτικής ενόητας Σταυρού 
Πρωτόκολλο: 62787 | 2013 
Αριθμός Μελέτης: 17/2011 
Α.Δ.Α.: ΒΛ94ΩΛΚ-Ο24
[Κλειστή] Δημοσ.: Τετ, 11/09/2013
Λήξη: Τρί, 15/10/2013
296 Αναβάθμιση λαογραφικής συλλογής Δίβρης 
Πρωτόκολλο: 62786 | 2013 
Αριθμός Μελέτης: 01/2013 
Α.Δ.Α.: ΒΛ94ΩΛΚ-ΘΨ8
[Κλειστή] Δημοσ.: Τετ, 11/09/2013
Λήξη: Τρί, 08/10/2013
297 Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την Ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων 
Πρωτόκολλο: 1011 | 2013 
Α.Δ.Α.: BΛ96OEΦZ-3Y5
[Κλειστή] Δημοσ.: Παρ, 06/09/2013
Λήξη: Τρί, 17/09/2013
298 Κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπλ. μελών του έργου «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Λαμιέων» 
Πρωτόκολλο: 65331 | 2013
[Κλειστή] Δημοσ.: Τετ, 04/09/2013
Λήξη: Παρ, 06/09/2013
299 Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4 / 2013 
Πρωτόκολλο: 48477 | 2013 
Α.Δ.Α.: ΒΛΩΜΩΛΚ-99Υ
[Κλειστή] Δημοσ.: Τρί, 27/08/2013
Λήξη: Σάβ, 07/09/2013
300 Ασφαλτοστρώσεις - τσιμεντοστρώσεις δημοτικών οδων δημοτικής ενότητας Λιανοκλαδίου 
Πρωτόκολλο: 57208 | 2013 
Αριθμός Μελέτης: 31 
Α.Δ.Α.: ΒΛΩ1ΩΛΚ-ΨΟΚ
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 26/08/2013
Λήξη: Τρί, 24/09/2013

Σελίδες