Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προβολή 281 - 300 από 315
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Επιλέξτε το είδος της προκήρυξης
Π.χ., 29/04/2017
Π.χ., 29/04/2017
Π.χ., 29/04/2017
Π.χ., 29/04/2017
Α/Α Τίτλος Κατάσταση Ημερομηνία
281 Τσιμεντοστρώσεις-πεζοδρόμια Δ.Ε. Γοργοποτάμου και Τ.Κ. Παύλιανης 
Πρωτόκολλο: 50868 | 2013 
Αριθμός Μελέτης: 26 
Α.Δ.Α.: ΒΛ4ΣΩΛΚ-1ΒΠ
[Κλειστή] Δημοσ.: Τρί, 30/07/2013
Λήξη: Τρί, 03/09/2013
282 Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Λαμιέων 
Πρωτόκολλο: 53549 | 2013
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 29/07/2013
Λήξη: Τετ, 07/08/2013
283 Διαχείριση πρασίνου & αυτοφυούς βλάστησης σε κοινόχρηστους χώρους των δημοτικών ενοτήτων Λιανοκλαδίου, Υπάτης, Γοργοποτάμου & Παύλιανης 
Πρωτόκολλο: 49811 | 2013 
Αριθμός Μελέτης: 3/2013
[Κλειστή] Δημοσ.: Πέμ, 18/07/2013
Λήξη: Τρί, 30/07/2013
284 Διαχείριση πρασίνου & αυτοφυούς βλάστησης σε κοινόχρηστους χώρους Δημοτικής Ενότητας Λαμίας 
Πρωτόκολλο: 49805 | 2013 
Αριθμός Μελέτης: 2/2013
[Κλειστή] Δημοσ.: Πέμ, 18/07/2013
Λήξη: Τρί, 06/08/2013
285 Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων ποδοσφαίρου Δήμου Λαμιέων 
Πρωτόκολλο: 49809 | 2013 
Αριθμός Μελέτης: 4/2013
[Κλειστή] Δημοσ.: Πέμ, 18/07/2013
Λήξη: Τρί, 13/08/2013
286 Τοποθετήσεις σημάτων οδικής κυκλοφορίας 
Πρωτόκολλο: 45769 | 2013 
Αριθμός Μελέτης: 2 
Α.Δ.Α.: ΒΛ4ΨΩΛΚ-Μ1Κ
[Κλειστή] Δημοσ.: Παρ, 05/07/2013
Λήξη: Τρί, 23/07/2013
287 Προμήθεια υλικών εγκατάστασης έτοιμου χλοοτάπητα γηπέδου Λαμίας 
Πρωτόκολλο: 48169 | 2013 
Αριθμός Μελέτης: 5/13 
Α.Δ.Α.: ΒΛ49ΩΛΚ-Χ67
[Κλειστή] Δημοσ.: Πέμ, 04/07/2013
Λήξη: Παρ, 12/07/2013
288 Προμήθεια καυσίμων 
Πρωτόκολλο: 47036 | 2013 
Αριθμός Μελέτης: 27/13
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 01/07/2013
Λήξη: Παρ, 09/08/2013
289 Διαχείριση πρασίνου & αυτοφυούς βλάστησης σε κοινόχρηστους χώρους δημοτικής ενότητας Λαμίας 
Πρωτόκολλο: 45429 | 2013 
Αριθμός Μελέτης: 2/2013
[Κλειστή] Δημοσ.: Τετ, 26/06/2013
Λήξη: Τρί, 09/07/2013
290 Αποκαταστάσεις οδικού δικτύου και Κ.Χ Λαμίας 
Πρωτόκολλο: 43311 | 2013 
Αριθμός Μελέτης: 32 
Α.Δ.Α.: ΒΕΖΧΩΛΚ-ΟΑΥ
[Κλειστή] Δημοσ.: Τετ, 26/06/2013
Λήξη: Τρί, 16/07/2013
291 Επαναπροκήρυξη πλήρωσης θέσης, σύμβαση εργ. ορισμένου χρόνου 
Πρωτόκολλο: 41150 | 2013 
Α.Δ.Α.: ΒΕΖΙΩΛΚ-Φ3Ι
[Κλειστή] Δημοσ.: Τετ, 19/06/2013
Λήξη: Σάβ, 29/06/2013
292 Προμήθεια τροφίμων & λοιπών ειδών κοινωνικού παντοπωλείου Δήμου Λαμιέων 
Πρωτόκολλο: 41724 | 2013 
Αριθμός Μελέτης: 7/13 
Α.Δ.Α.: ΒΕΖΘΩΛΚ-Θ2Τ
[Κλειστή] Δημοσ.: Παρ, 14/06/2013
Λήξη: Τετ, 26/06/2013
293 Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, ΣΟΧ 3/2013 
Πρωτόκολλο: 34950 | 2013
[Κλειστή] Δημοσ.: Τρί, 11/06/2013
Λήξη: Παρ, 21/06/2013
294 Σύμβαση μίσθωσης έργου ενός κτηνιάτρου με βοηθό 
Πρωτόκολλο: 34136 | 2013
[Κλειστή] Δημοσ.: Παρ, 24/05/2013
Λήξη: Δευ, 27/05/2013
295 Υλικά κατασκευής οικοδομικών έργων, υλικά επιστρώσεων, χρώματα, ασφαλτικά υλικά, αδρανή υλικά λατομείου, κ.λ.π. 
Πρωτόκολλο: 32098 | 2013 
Αριθμός Μελέτης: 1/13
[Κλειστή] Δημοσ.: Παρ, 17/05/2013
Λήξη: Δευ, 17/06/2013
296 Εργασίες συντήρησης & επισκευής μηχανογραφικού εξοπλισμού 
Πρωτόκολλο: 32099 | 2013 
Αριθμός Μελέτης: 3/13 
Α.Δ.Α.: ΒΕΝΔΩΛΚ-3ΕΔ
[Κλειστή] Δημοσ.: Παρ, 17/05/2013
Λήξη: Τρί, 28/05/2013
297 Υλικά συντήρησης & επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων: προμήθεια ηλ/γικού υλικού πάσης φύσεως λαμπτήρων 
Πρωτόκολλο: 32095 | 2013 
Αριθμός Μελέτης: 50/12
[Κλειστή] Δημοσ.: Παρ, 17/05/2013
Λήξη: Παρ, 14/06/2013
298 Βελτίωση οδοστρωμάτων εθνικών οδών Δ.Λαμιέων 
Πρωτόκολλο: 29388 | 2013 
Αριθμός Μελέτης: 22 
Α.Δ.Α.: ΒΕΝΗΩΛΚ-ΤΒΣ
[Κλειστή] Δημοσ.: Πέμ, 16/05/2013
Λήξη: Τρί, 28/05/2013
299 Διακήρυξη διαγωνισμού της πράξης «Τεχνική βοήθεια του Δήμου Λαμιέων» 
Πρωτόκολλο: 31033 | 2013
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 13/05/2013
Λήξη: Παρ, 31/05/2013
300 Πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ΣΟΧ 2/2013 
Πρωτόκολλο: 30090 | 2013
[Κλειστή] Δημοσ.: Παρ, 10/05/2013
Λήξη: Παρ, 31/05/2013

Σελίδες