Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προβολή 321 - 337 από 337
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Επιλέξτε το είδος της προκήρυξης
Π.χ., 24/06/2017
Π.χ., 24/06/2017
Π.χ., 24/06/2017
Π.χ., 24/06/2017
Α/Α Τίτλος Κατάσταση Ημερομηνία
321 Διακήρυξη διαγωνισμού της πράξης «Τεχνική βοήθεια του Δήμου Λαμιέων» 
Πρωτόκολλο: 31033 | 2013
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 13/05/2013
Λήξη: Παρ, 31/05/2013
322 Πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ΣΟΧ 2/2013 
Πρωτόκολλο: 30090 | 2013
[Κλειστή] Δημοσ.: Παρ, 10/05/2013
Λήξη: Παρ, 31/05/2013
323 Προμήθεια αναλώσιμων ειδών μηχανογραφικού εξοπλισμού 
Πρωτόκολλο: 26444 | 2013 
Αριθμός Μελέτης: 2/2013 
Α.Δ.Α.: ΒΕΑ5ΩΛΚ-2ΕΤ
[Κλειστή] Δημοσ.: Πέμ, 18/04/2013
Λήξη: Τρί, 30/04/2013
324 Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία ξενώνα φιλοξενίας 
Πρωτόκολλο: 24250 | 2013 
Αριθμός Μελέτης: 09 /2012 
Α.Δ.Α.: ΒΕΑΘΩΛΚ-ΥΑΠ
[Κλειστή] Δημοσ.: Τετ, 10/04/2013
Λήξη: Πέμ, 18/04/2013
325 Πρόμηθεια λιπαντικών/αντιψυκτικών/διαφόρων υγρών 
Πρωτόκολλο: 23199 | 2013 
Αριθμός Μελέτης: 1/13 
Α.Δ.Α.: ΒΕΑ1ΩΛΚ-Ρ6Ε
[Κλειστή] Δημοσ.: Πέμ, 04/04/2013
Λήξη: Τετ, 17/04/2013
326 Προμήθεια Εντύπων 3/4/2013 
Πρωτόκολλο: 22856 | 2013 
Αριθμός Μελέτης: 1/13 
Α.Δ.Α.: ΒΕΑΞΩΛΚ-ΓΨ5
[Κλειστή] Δημοσ.: Τετ, 03/04/2013
Λήξη: Τρί, 16/04/2013
327 Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ΣΟΧ 1/2013 
Πρωτόκολλο: 9035 | 2013 
Α.Δ.Α.: ΒΕΔΧΩΛΚ-ΚΤ4
[Κλειστή] Δημοσ.: Τρί, 19/03/2013
Λήξη: Τρί, 02/04/2013
328 Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρ/σης Συνθηκών Κίνησης 
Πρωτόκολλο: 88566 | 2012
[Κλειστή] Δημοσ.: Παρ, 21/12/2012
Λήξη: Δευ, 04/03/2013
329 Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου 
Πρωτόκολλο: 88243 | 2012 
Αριθμός Μελέτης: 3/12 
Α.Δ.Α.: Β4ΜΕΩΛΚ-ΥΓΙ
[Κλειστή] Δημοσ.: Πέμ, 20/12/2012
Λήξη: Τετ, 09/01/2013
330 Προμήθεια εντύπων 
Πρωτόκολλο: 88244 | 2012 
Αριθμός Μελέτης: 1/12 
Α.Δ.Α.: Β4ΜΕΩΛΚ-947
[Κλειστή] Δημοσ.: Πέμ, 20/12/2012
Λήξη: Πέμ, 10/01/2013
331 Προμήθεια δύο (2) mini bus 
Πρωτόκολλο: 85158 | 2012 
Αριθμός Μελέτης: 67/12
[Κλειστή] Δημοσ.: Τετ, 05/12/2012
Λήξη: Τρί, 22/01/2013
332 Προμήθεια τροφίμων μουσικού σχολείου 
Πρωτόκολλο: 85028 | 2012 
Αριθμός Μελέτης: 66/12
[Κλειστή] Δημοσ.: Τετ, 05/12/2012
Λήξη: Παρ, 28/12/2012
333 Προμήθεια τροφίμων παιδικών & βρεφονηπιακών σταθμών 
Πρωτόκολλο: 85031 | 2012 
Αριθμός Μελέτης: 43/12
[Κλειστή] Δημοσ.: Τετ, 05/12/2012
Λήξη: Παρ, 28/12/2012
334 Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων 
Πρωτόκολλο: 85029 | 2012
[Κλειστή] Δημοσ.: Τετ, 05/12/2012
Λήξη: Τρί, 18/12/2012
335 Προμήθεια Η/Υ και εκτυπωτών 
Πρωτόκολλο: 84647 | 2012 
Αριθμός Μελέτης: 6/12 
Α.Δ.Α.: Β455ΩΛΚ-ΗΞΚ
[Κλειστή] Δημοσ.: Τρί, 04/12/2012
Λήξη: Παρ, 14/12/2012
336 Προμήθεια & εγκατάσταση ανταλακτικών μηχανογραφικού εξοπλισμού 
Πρωτόκολλο: 84645 | 2012 
Αριθμός Μελέτης: 4/12 
Α.Δ.Α.: Β455ΩΛΚ-27Φ
[Κλειστή] Δημοσ.: Τρί, 04/12/2012
Λήξη: Τετ, 12/12/2012
337 Προμήθεια και παραμετροποίηση εφαρμογών λογισμικού 
Πρωτόκολλο: 84646 | 2012 
Αριθμός Μελέτης: 5/12 
Α.Δ.Α.: Β455ΩΛΚ-ΧΑ0
[Κλειστή] Δημοσ.: Τρί, 04/12/2012
Λήξη: Πέμ, 13/12/2012

Σελίδες