Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προβολή 41 - 60 από 298
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Επιλέξτε το είδος της προκήρυξης
Π.χ., 20/02/2017
Π.χ., 20/02/2017
Π.χ., 20/02/2017
Π.χ., 20/02/2017
Α/Α Τίτλος Κατάσταση Ημερομηνία
41 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την πλήρωση 36 θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Πρωτόκολλο: 4663 | 2016
[Κλειστή] Δημοσ.: Τετ, 06/04/2016
Λήξη: Τετ, 20/04/2016
42 Καθαρισμός δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου Λαμιέων 
Πρωτόκολλο: 11749 | 2016 
Αριθμός Μελέτης: 01/16
[Κλειστή] Δημοσ.: Τρί, 08/03/2016
Λήξη: Παρ, 18/03/2016
43 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΩΝ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ 
Πρωτόκολλο: 11754 | 2016 
Αριθμός Μελέτης: 02/2016 
Α.Δ.Α.: 7ΙΠ0ΩΛΚ-ΑΚ3
[Κλειστή] Δημοσ.: Πέμ, 03/03/2016
Λήξη: Παρ, 11/03/2016
44 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
Πρωτόκολλο: 11752 | 2016 
Αριθμός Μελέτης: 03/2016 
Α.Δ.Α.: Ω0ΕΝΩΛΚ-Γ7Θ
[Κλειστή] Δημοσ.: Πέμ, 03/03/2016
Λήξη: Τετ, 09/03/2016
45 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Y ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ 
Πρωτόκολλο: 11751 | 2016 
Αριθμός Μελέτης: 2/2016 
Α.Δ.Α.: 6Ξ38ΩΛΚ-ΖΨΙ
[Κλειστή] Δημοσ.: Πέμ, 03/03/2016
Λήξη: Τρί, 15/03/2016
46 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Πρωτόκολλο: 11753 | 2016 
Αριθμός Μελέτης: 1/2016 
Α.Δ.Α.: 620ΦΩΛΚ-114
[Κλειστή] Δημοσ.: Πέμ, 03/03/2016
Λήξη: Πέμ, 10/03/2016
47 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΓΟΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ-ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (LPG) 
Πρωτόκολλο: 9962 | 2016
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 22/02/2016
Λήξη: Παρ, 04/03/2016
48 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ"-ΦΡΑΝΤΖΗ ΛΑΜΙΑΣ 
Πρωτόκολλο: 2326 | 2016
[Κλειστή] Δημοσ.: Παρ, 15/01/2016
Λήξη: Παρ, 05/02/2016
49 Κατασκευή πλατείας Γιαννιτσιώτη-Κισσάβου 
Πρωτόκολλο: 85662 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 48/2015 
Α.Δ.Α.: 7Ο07ΩΛΚ-7Χ8
[Κλειστή] Δημοσ.: Παρ, 08/01/2016
Λήξη: Τρί, 02/02/2016
50 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 
Πρωτόκολλο: 84192 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 01/2015 
Α.Δ.Α.: 6Ψ9ΑΩΛΚ-Γ4Θ
[Κλειστή] Δημοσ.: Τετ, 23/12/2015
Λήξη: Τρί, 29/12/2015
51 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 
Πρωτόκολλο: 84191 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 19/2015 
Α.Δ.Α.: ΩΨΞΩΩΛΚ-3ΕΔ
[Κλειστή] Δημοσ.: Τετ, 23/12/2015
Λήξη: Τρί, 29/12/2015
52 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ <<ΞΑΝΘΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥ –ΑΓΡΟΤΙΚΑ >> 
Πρωτόκολλο: 84005 | 2015
[Κλειστή] Δημοσ.: Τρί, 22/12/2015
Λήξη: Δευ, 11/01/2016
53 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών logistics 
Πρωτόκολλο: 0 | 2015
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 21/12/2015
Λήξη: Δευ, 28/12/2015
54 Ηλεκτροφωτισμός Τοπικών Διαμερισμάτων  
Πρωτόκολλο: 82612 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 37/2015 
Α.Δ.Α.: 7ΨΑ3ΩΛΚ-ΧΣΗ
[Άγνωστο] Δημοσ.: Τρί, 26/01/2016
Λήξη: Τρί, 26/01/2016
55 Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Αστεροσοχλείου Υπάτης 
Πρωτόκολλο: 82611 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 45/2015 
Α.Δ.Α.: 7ΣΦΛΩΛΚ-Ι4Μ
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 21/12/2015
Λήξη: Τρί, 19/01/2016
56 Επισκευή και συντήρηση παιδικών χαρών 
Πρωτόκολλο: 82610 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 47/2016 
Α.Δ.Α.: 7Η8ΛΩΛΚ-Β5Ο
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 21/12/2015
Λήξη: Τρί, 12/01/2016
57 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια: «ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)» 
Πρωτόκολλο: 80752 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 21/2015 
Α.Δ.Α.: 75ΩΨΩΛΚ-60Λ
[Κλειστή] Δημοσ.: Παρ, 11/12/2015
Λήξη: Τετ, 16/12/2015
58 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :"Ιατρική Παρακολούθηση των νηπίων των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Λαμιέων" 
Πρωτόκολλο: 830 | 2015
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 07/12/2015
Λήξη: Πέμ, 17/12/2015
59 Βελτίωση Αποδυτηρίων στο Φραντζή 
Πρωτόκολλο: 79168 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 46 
Α.Δ.Α.: 72Α2ΩΛΚ-7Σ0
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 07/12/2015
Λήξη: Τρί, 05/01/2016
60 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016" 
Πρωτόκολλο: 79220 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 18/2015 
Α.Δ.Α.: Ω05ΓΩΛΚ-ΠΝΔ
[Κλειστή] Δημοσ.: Τετ, 02/12/2015
Λήξη: Πέμ, 10/12/2015

Σελίδες