Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προβολή 101 - 120 από 315
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Επιλέξτε το είδος της προκήρυξης
Π.χ., 29/04/2017
Π.χ., 29/04/2017
Π.χ., 29/04/2017
Π.χ., 29/04/2017
Α/Α Τίτλος Κατάσταση Ημερομηνία
101 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΦΥΤΩΝ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ & ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ» 
Πρωτόκολλο: 53700 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 13/2015 
Α.Δ.Α.: 7ΩΘ3ΩΛΚ-ΘΩ5
[Κλειστή] Δημοσ.: Τετ, 02/09/2015
Λήξη: Τετ, 09/09/2015
102 Προμήθεια μικροφωνικής-μεγαφωνικής εγκατάστασης θεάτρου Δημοτικού Σχολείου Βράχας 
Πρωτόκολλο: 51416 | 2015 
Α.Δ.Α.: 7ΡΧΥΩΛΚ-ΘΔΤ
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 24/08/2015
Λήξη: Τετ, 02/09/2015
103 Επιστρώσεις- διαμορφώσεις αγροτικών οδών ΔΕ Υπάτης 
Πρωτόκολλο: 47704 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 27 
Α.Δ.Α.: 7ΖΜΖΩΛΚ-31Ν
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 17/08/2015
Λήξη: Τρί, 08/09/2015
104 Σύμβαση ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης. 
Πρωτόκολλο: 49065 | 2015 
Α.Δ.Α.: ΩΡ44ΩΛΚ-257
[Κλειστή] Δημοσ.: Τρί, 11/08/2015
Λήξη: Παρ, 28/08/2015
105 Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού Δημ. Κυνοκομείου 
Πρωτόκολλο: 48573 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 15/2015 
Α.Δ.Α.: Ω9Ζ7ΩΛΚ-40Κ
[Κλειστή] Δημοσ.: Παρ, 07/08/2015
Λήξη: Τετ, 26/08/2015
106 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ" 
Πρωτόκολλο: 45763 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 06/2015 
Α.Δ.Α.: 7ΩΓΠΩΛΚ-ΕΞΕ
[Κλειστή] Δημοσ.: Τετ, 12/08/2015
Λήξη: Τρί, 18/08/2015
107 Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 
Πρωτόκολλο: 42359 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 07/2015 
Α.Δ.Α.: 7ΝΙΞΩΛΚ-165
[Κλειστή] Δημοσ.: Πέμ, 13/08/2015
Λήξη: Τετ, 19/08/2015
108 Εσωτερική οδοδποϊία Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δημοτικής Ενότητας Λαμίας  
Πρωτόκολλο: 42886 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 22 
Α.Δ.Α.: ΩΜΔ0ΩΛΚ-Τ21
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 20/07/2015
Λήξη: Τρί, 25/08/2015
109 Έργα βελτίωσης αγροτικών δρόμων ΔΕ Λαμίας 
Πρωτόκολλο: 42885 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 20 
Α.Δ.Α.: 7ΜΕ9ΩΛΚ-ΧΨ6
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 20/07/2015
Λήξη: Τρί, 18/08/2015
110 Πεζοδιαδρομή οδού Αθηνών προς ΤΕΙ 
Πρωτόκολλο: 42884 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 18 
Α.Δ.Α.: 7Φ2ΞΩΛΚ-ΩΝ8
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 20/07/2015
Λήξη: Τρί, 11/08/2015
111 Εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευση - πυρόσβεσης σε δημοτικά κτίρια 
Πρωτόκολλο: 37840 | 2015 
Α.Δ.Α.: ΩΛΚΝΩΛΚ-ΕΩΤ
[Κλειστή] Δημοσ.: Τρί, 30/06/2015
Λήξη: Τρί, 04/08/2015
112 Ανακατασκευή πεζοδρομίων στην πλατεία στο Φραντζή 
Πρωτόκολλο: 37839 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 16/2015 
Α.Δ.Α.: ΩΩΣΟΩΚΛ-ΡΨΖ
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 29/06/2015
Λήξη: Πέμ, 23/07/2015
113 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ" 
Πρωτόκολλο: 32130 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 5/2015 
Α.Δ.Α.: 7ΝΚ6ΩΛΚ-6ΦΗ
[Κλειστή] Δημοσ.: Παρ, 19/06/2015
Λήξη: Παρ, 26/06/2015
114 Ανακοίνωση υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
Πρωτόκολλο: 27090 | 2015 
Α.Δ.Α.: ΩΞΙΧΩΛΚ-ΡΓΩ
[Κλειστή] Δημοσ.: Παρ, 12/06/2015
Λήξη: Δευ, 22/06/2015
115 Διαμόρφωση οδών των ΤΚ ΔΕ Υπάτης 
Πρωτόκολλο: 30550 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 47/2014 
Α.Δ.Α.: 7ΡΙΛΩΚ-ΙΙΡ
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 08/06/2015
Λήξη: Τρί, 30/06/2015
116 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 
Πρωτόκολλο: 31079 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 4/2015 
Α.Δ.Α.: 7983ΩΛΚ-8Θ1
[Κλειστή] Δημοσ.: Πέμ, 04/06/2015
Λήξη: Τετ, 10/06/2015
117 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Πρωτόκολλο: 29989 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 4/2015 
Α.Δ.Α.: 7ΓΡΖΩΛΚ-4ΝΡ
[Κλειστή] Δημοσ.: Παρ, 29/05/2015
Λήξη: Τρί, 09/06/2015
118 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ-ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ-ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ 
Πρωτόκολλο: 29773 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 2/2015 
Α.Δ.Α.: 6Π6ΓΩΛΚ-ΓΩΜ
[Κλειστή] Δημοσ.: Πέμ, 28/05/2015
Λήξη: Δευ, 08/06/2015
119 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ 
Πρωτόκολλο: 29771 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 17/2015 
Α.Δ.Α.: 6Η2ΒΩΛΚ-4ΛΞ
[Κλειστή] Δημοσ.: Πέμ, 28/05/2015
Λήξη: Παρ, 05/06/2015
120 Αξονικές διαγραμμίσεις και διαγραμμίσεις διαβάσεων πεζών σε οδούς και κοινόρχηστους 
Πρωτόκολλο: 27843 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 11/2015 
Α.Δ.Α.: 75Η1ΩΛΚ-Σ33
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 25/05/2015
Λήξη: Τρί, 23/06/2015

Σελίδες