Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προβολή 101 - 120 από 301
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Επιλέξτε το είδος της προκήρυξης
Π.χ., 24/03/2017
Π.χ., 24/03/2017
Π.χ., 24/03/2017
Π.χ., 24/03/2017
Α/Α Τίτλος Κατάσταση Ημερομηνία
101 Διαμόρφωση οδών των ΤΚ ΔΕ Υπάτης 
Πρωτόκολλο: 30550 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 47/2014 
Α.Δ.Α.: 7ΡΙΛΩΚ-ΙΙΡ
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 08/06/2015
Λήξη: Τρί, 30/06/2015
102 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 
Πρωτόκολλο: 31079 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 4/2015 
Α.Δ.Α.: 7983ΩΛΚ-8Θ1
[Κλειστή] Δημοσ.: Πέμ, 04/06/2015
Λήξη: Τετ, 10/06/2015
103 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Πρωτόκολλο: 29989 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 4/2015 
Α.Δ.Α.: 7ΓΡΖΩΛΚ-4ΝΡ
[Κλειστή] Δημοσ.: Παρ, 29/05/2015
Λήξη: Τρί, 09/06/2015
104 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ-ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ-ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ 
Πρωτόκολλο: 29773 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 2/2015 
Α.Δ.Α.: 6Π6ΓΩΛΚ-ΓΩΜ
[Κλειστή] Δημοσ.: Πέμ, 28/05/2015
Λήξη: Δευ, 08/06/2015
105 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ 
Πρωτόκολλο: 29771 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 17/2015 
Α.Δ.Α.: 6Η2ΒΩΛΚ-4ΛΞ
[Κλειστή] Δημοσ.: Πέμ, 28/05/2015
Λήξη: Παρ, 05/06/2015
106 Αξονικές διαγραμμίσεις και διαγραμμίσεις διαβάσεων πεζών σε οδούς και κοινόρχηστους 
Πρωτόκολλο: 27843 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 11/2015 
Α.Δ.Α.: 75Η1ΩΛΚ-Σ33
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 25/05/2015
Λήξη: Τρί, 23/06/2015
107 Οδικές σημάνσεις στο δημοτικό οδικό δίκτυο 
Πρωτόκολλο: 27842 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 14/2015 
Α.Δ.Α.: 7ΣΑΩΩΛΚ-ΕΙ6
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 25/05/2015
Λήξη: Τρί, 16/06/2015
108 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ¨ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ¨ 
Πρωτόκολλο: 26394 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 3/2015 
Α.Δ.Α.: ΩΞΛΧΩΛΚ-0Β5
[Κλειστή] Δημοσ.: Πέμ, 14/05/2015
Λήξη: Τετ, 20/05/2015
109 Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια κτηνιατρικών φαρμάκων κυνοκομείου 
Πρωτόκολλο: 23928 | 2015 
Α.Δ.Α.: 77Μ3ΩΛΚ-ΑΜΕ
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 04/05/2015
Λήξη: Τετ, 13/05/2015
110 Αποκατάσταση βατότητας δημοτικής οδού στην Αφράτη Δημοτικό Νεκροταφείο 
Πρωτόκολλο: 22217 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 8/2015 
Α.Δ.Α.: 75Ι0ΩΛΚ-1ΙΧ
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 04/05/2015
Λήξη: Τρί, 02/06/2015
111 Αποπεράτωση πεζοδρομίων βόρειας εισόδου 
Πρωτόκολλο: 22215 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 7/2015 
Α.Δ.Α.: 61ΕΒΩΛΚ-ΩΛΝ
[Κλειστή] Δημοσ.: Δευ, 04/05/2015
Λήξη: Τρί, 26/05/2015
112 ΕΠΑΝΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (μέρους της αρ. 19234/08/04/2015 Ανακοίνωσης) 
Πρωτόκολλο: 22899 | 2015
[Κλειστή] Δημοσ.: Πέμ, 30/04/2015
Λήξη: Τετ, 06/05/2015
113 Για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΠΕ Ειδικού Συμβούλου 
Πρωτόκολλο: 19488 | 2015 
Α.Δ.Α.: 7ΡΓΟΩΛΚ-ΘΥ2
[Κλειστή] Δημοσ.: Πέμ, 09/04/2015
Λήξη: Δευ, 20/04/2015
114 Πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 
Πρωτόκολλο: 19234 | 2015 
Α.Δ.Α.: ΩΓ30ΩΛΚ-ΞΙ2
[Κλειστή] Δημοσ.: Πέμ, 09/04/2015
Λήξη: Παρ, 17/04/2015
115 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» ΕΤΟΥΣ 2015 
Πρωτόκολλο: 16550 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 1/2015
[Κλειστή] Δημοσ.: Παρ, 27/03/2015
Λήξη: Παρ, 17/04/2015
116 «Διαχείριση Πρασίνου & Αυτοφυούς Βλάστησης σε Κοινόχρηστους Χώρους των Δ.Ε. Λιανοκλαδίου, Υπάτης, Γοργοποτάμου & Παύλιανης με ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό». 
Πρωτόκολλο: 16698 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 2/2015 Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
[Κλειστή] Δημοσ.: Πέμ, 09/04/2015
Λήξη: Πέμ, 16/04/2015
117 Διαχείριση Πρασίνου & Αυτοφυούς Βλάστησης σε Κοινόχρηστους Χώρους Δ.Ε. Λαμιέων με ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό 
Πρωτόκολλο: 16667 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 1 / 2015
[Κλειστή] Δημοσ.: Τρί, 31/03/2015
Λήξη: Τετ, 08/04/2015
118 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Γοργοποτάμου-Υπάτης-Λειανοκλαδίου-Παύλιανης 
Πρωτόκολλο: 17289 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 6/15 
Α.Δ.Α.: 6ΒΚ6ΩΛΚ-ΟΧΞ
[Κλειστή] Δημοσ.: Παρ, 27/03/2015
Λήξη: Τρί, 07/04/2015
119 Προμήθεια κτηνιατρικών φαρμάκων κυνοκομείου 
Πρωτόκολλο: 17042 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 3/2015 
Α.Δ.Α.: 7ΥΒΤΩΛΚ-ΕΗΧ
[Κλειστή] Δημοσ.: Παρ, 27/03/2015
Λήξη: Παρ, 03/04/2015
120 Προμήθεια σκυλοτροφών κυνοκομείου 
Πρωτόκολλο: 17106 | 2015 
Αριθμός Μελέτης: 4/2015 
Α.Δ.Α.: 7ΞΞΤΩΛΚ-Ξ1Θ
[Κλειστή] Δημοσ.: Παρ, 27/03/2015
Λήξη: Δευ, 06/04/2015

Σελίδες