Άδεια Λειτουργίας Βρεφονηπιακών Σταθμών & Ανανέωσης Λειτουργίας

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στο ΦΕΚ 645/Β/31-7-1997 (συνημμένο αρχείο).

Επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο για να ενημερωθείτε για τον χρόνο και το κόστος εξυπηρέτησης.

Σχετικά αρχεία
Αρχείο
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 645/Β/31-7-1997 1014.77 KB