Κοινότητες | Δ.Ε. Λαμίας

Προβολή 1 - 12 από 12

1. Δημοτική Κοινότητα Ροδίτσας

1. Δημοτική Κοινότητα Ροδίτσας
Σημείο ενδιαφέροντος:
Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων

2. Δημοτική Κοινότητα Σταυρού

2. Δημοτική Κοινότητα Σταυρού
Σημείο ενδιαφέροντος:
Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων

3. Τοπική Κοινότητα Αγ.Παρασκευής

3. Τοπική Κοινότητα Αγ.Παρασκευής
Σημείο ενδιαφέροντος:
Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων

4. Τοπική Κοινότητα Ανθήλης

4. Τοπική Κοινότητα Ανθήλης
Σημείο ενδιαφέροντος:
Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων

5. Τοπική Κοινότητα Δίβρης

5. Τοπική Κοινότητα Δίβρης
Σημείο ενδιαφέροντος:
Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων

6. Τοπική Κοινότητα Θερμοπυλών

6. Τοπική Κοινότητα Θερμοπυλών
Σημείο ενδιαφέροντος:
Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων

7. Τοπική Κοινότητα Καλαμακίου

7. Τοπική Κοινότητα Καλαμακίου
Σημείο ενδιαφέροντος:
Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων

8. Τοπική Κοινότητα Κόμματος

8. Τοπική Κοινότητα Κόμματος
Σημείο ενδιαφέροντος:
Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων

9. Τοπική Κοινότητα Κωσταλεξίου

9. Τοπική Κοινότητα Κωσταλεξίου
Σημείο ενδιαφέροντος:
Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων

10. Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς

10. Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς
Σημείο ενδιαφέροντος:
Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων

11. Τοπική Κοινότητα Μ. Βρύσης

11. Τοπική Κοινότητα Μ. Βρύσης
Σημείο ενδιαφέροντος:
Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων

12. Τοπική Κοινότητα Φραντζή

12. Τοπική Κοινότητα Φραντζή
Σημείο ενδιαφέροντος:
Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων
Αρ. Τίτλος Σημείο ενδιαφέροντος
1 Δημοτική Κοινότητα Ροδίτσας Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων
2 Δημοτική Κοινότητα Σταυρού Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων
3 Τοπική Κοινότητα Αγ.Παρασκευής Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων
4 Τοπική Κοινότητα Ανθήλης Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων
5 Τοπική Κοινότητα Δίβρης Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων
6 Τοπική Κοινότητα Θερμοπυλών Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων
7 Τοπική Κοινότητα Καλαμακίου Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων
8 Τοπική Κοινότητα Κόμματος Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων
9 Τοπική Κοινότητα Κωσταλεξίου Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων
10 Τοπική Κοινότητα Λυγαριάς Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων
11 Τοπική Κοινότητα Μ. Βρύσης Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων
12 Τοπική Κοινότητα Φραντζή Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων