Αντιδήμαρχοι

Επικοινωνία:  
Διεύθυνση Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού, 1ος όροφος, Τηλ. 22313 51010, Τηλ. 22313 51000, Email panfosk@otenet.gr, Email foskolos@lamia-city.gr
Αρμοδιότητες:

Διοίκησης, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Κατάρτισης,  Ληξιαρχείου και Δημοτικής Κατάστασης, Εξυπηρέτησης Πολιτών, Διοικητικής Υποστήριξης και Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου και Δημοτικής  Αστυνομίας.

Επικοινωνία:  
Διεύθυνση Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού, 2ος όροφος, Τηλ. 22313 51089, Email besledi@yahoo.com, Email dimitrisbeslemes@lamia-city.gr
Αρμοδιότητες:

Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Βιώσιμης Κινητικότητας, Φυσικών Πόρων, αξιοποίησης δημοτικής περιουσίας  και Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου.

Επικοινωνία:  
Διεύθυνση Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού, 1ος όροφος, Τηλ. 22313 51007, Email dimitristzouflas@yahoo.gr, Email dimitristzouflas@lamia-city.gr
Αρμοδιότητες:

Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Οργάνωσης και Εθελοντισμού.

Επικοινωνία:  
Διεύθυνση Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού, 1ος όροφος, Τηλ. 22313 51073, Email amaliapontika@hotmail.it, Email amaliapontika@lamia-city.gr
Αρμοδιότητες:

Τουριστικής Ανάπτυξης, Διεθνών Σχέσεων και Διαδημοτικής Συνεργασίας, Ψηφιακής Μετάβασης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επικοινωνία:  
Διεύθυνση Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού, 2ος όροφος, Τηλ. 22313 51002, Τηλ. 22313 51564, Email kyritsisdimitris@lamia-city.gr, Email dimitriskyritsis@hotmail.com, Email sports@lamia-city.gr, Email epixeirein@lamia-city.gr
Αρμοδιότητες:

Αθλητισμού, Εμπορίου και  Επιχειρηματικότητας.

Επικοινωνία:  
Διεύθυνση Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού, 1ος όροφος, Τηλ. 22313 51000, Τηλ. 22313 51015, Email kostasmoustakas9@gmail.com, Email k.moustakas@lamia-city.gr
Αρμοδιότητες:

Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Απορριμμάτων,  συντήρησης πρασίνου και σχεδιασμού περιβαλλοντικών δράσεων.

Επικοινωνία:  
Διεύθυνση Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού, Ισόγειο, Τηλ. 22310 45910, Τηλ. 22313 51024, Email pastasinos@gmail.com, Email pastasinos@lamia-city.gr
Αρμοδιότητες:

Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης,  προστασίας Γ’ Ηλικίας, προστασίας παιδικής ηλικίας, εποπτείας και λειτουργίας βρεφονηπιακών σταθμών, Ισότητας Φύλων, υπευθύνου  λειτουργίας Δημοτικού Κυνοκομείου και φροντίδας αδέσποτων ζώων.

Επικοινωνία:  
Email kwstas0278@yahoo.gr, Email kostasxefl@lamia-city.gr
Αρμοδιότητες:

Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Εποπτείας και διαχείρισης των Κοινοτήτων του Δήμου Λαμιέων, υπευθύνου για την Δημοτική Ενότητα Υπάτης και Φυσικών Καταστροφών στη Δημοτική Ενότητα Λαμιέων.

Επικοινωνία:  
Διεύθυνση Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού, 2ος όροφος, Τηλ. 22313 51093, Email dimitrisrizos@icloud.com, Email dimitrisrizos@lamia-city.gr
Αρμοδιότητες:

Τοπικής Ανάπτυξης, εφαρμογής πολιτικών Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Λειτουργίας λαϊκών αγορών.

Επικοινωνία:  
Email kerpis_k@hotmail.com, Email kkerpiniotis@lamia-city.gr
Αρμοδιότητες:

Λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων.

Επικοινωνία:  
Email argyresthanases@gmail.com
Αρμοδιότητες:

Θεμάτων πρωτογενούς τομέα (αγροτικής ανάπτυξης, κτηνοτροφίας, αλιείας) και φυσικών Καταστροφών στη Δημοτική Ενότητα Λειανοκλαδίου.