Οργάνωση του Δήμου

ο Δήμος μας ο Δήμος μας ο Δήμος μας ο Δήμος μας
ο Δήμος μας ο Δήμος μας
Επιτροπές & Συμβούλια

Ενημερωθείτε για τις αρμοδιότητες, τα μέλη και τις συνεδριάσεις των επιτροπών και συμβουλίων του Δήμου Λαμιέων.

περισσότερα

ο Δήμος μας ο Δήμος μας
Συμβούλια Κοινοτήτων

Τα όργανα διοίκησης των κοινοτήτων συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τη διοίκηση τοπικών υποθέσεων.

περισσότερα

ο Δήμος μας ο Δήμος μας
Νομικά πρόσωπα & Επιχειρήσεις

Διαβάστε σχετικές πληροφορίες με τα Νομικά πρόσωπα και Επιχειρήσεις του Δήμου όπως την Δ.Ε.Υ.Α.Λ., το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., την ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΛΑ. κ.α.

περισσότερα

ο Δήμος μας ο Δήμος μας
Οργανόγραμμα

Ενημερωθείτε για το οργανόγραμμα των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, των υπαλλήλων και τα στοιχεία επικοινωνίας.

περισσότερα

Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης

Ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης θεσπίσθηκε με το άρθρο 77 ν. 3852/2010, τον γνωστό σε όλους μας «Καλλικράτη» και τροποποιήθηκε στη συνέχεια με τον ν. 4555/2018. Ο Συμπαραστάτης του Δημότη, άτομο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, είναι μία ανεξάρτητη αρχή, δίπλα στη διοίκηση, αλλά δεν είναι μέρος της διοίκησης. Για το λόγο αυτό και ο νόμος απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων συμβούλων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται μία ευρύτερη συναίνεση στο πρόσωπο του εκλεκτού και να μην είναι απόφαση μόνο της εκάστοτε πλειοψηφίας.

 

περισσότερα