Βυζαντινό Μουσείο Φθιώτιδας

Tο Bυζαντινό Μουσείο Φθιώτιδας στην Υπάτη λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2007. Στεγάζεται στο κτήριο των λεγόμενων «Καποδιστριακών Στρατώνων», που ανεγέρθηκε το 1836 για τις ανάγκες του ελληνικού στρατού. Το 1982 το κτήριο, που στη διάρκεια της ιστορίας του γνώρισε και άλλες χρήσεις, χαρακτηρίστηκε ως ιστορικό μνημείο και το 1998 παραχωρήθηκε από το Δήμο Υπάτης στο Υπουργείο Πολιτισμού, για να λειτουργήσει ως μουσείο. Στο Μουσείο, που αναπτύσσεται σε δύο ορόφους, παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά ευρήματα,τα οποία  προέρχονται από διάφορες περιοχές της Φθιώτιδας και χρονολογούνται από τους παλαιοχριστιανικούς μέχρι τους υστεροβυζαντινούς χρόνους.

Σημείο ενδιαφέροντος
Δημοτική ενότητα
Δ.Ε. Υπάτης
Σημείο στον χάρτη

Βυζαντινό Μουσείο Φθιώτιδας

Βυζαντινό Μουσείο Φθιώτιδας
Δ.Ε. Υπάτης
Πολιτισμός, Μουσεία