Δημόσια Βιβλιοθήκη Λαμίας

H Δημόσια Βιβλιοθήκη Λαμίας ιδρύθηκε το 1954.

Στην αρχή λειτουργούσε ως πυρήνας Δημοτικής Βιβλιοθήκης και την επόμενη χρονιά έγινε Δημόσια Βιβλιοθήκη (Ν.Π.Δ.Δ), με προϊσταμένη αρχή το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Έκτοτε λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 1362/1949 "περί ιδρύσεως, ανασυγκροτήσεως και ενιαίας οργανώσεως των ανά το κράτος Βιβλιοθηκών". To 1979 έγινε Κεντρική και απέκτησε Κινητή Βιβλιοθήκη, η οποία εξυπηρετούσε 120 δανειστικά κέντρα στη Φθιώτιδα.

Το 1996 η Βιβλιοθήκη μετεστεγάστηκε, ύστερα από προσπάθειες ετών, στον 1ο όροφο του Τρακείου Κληροδοτήματος στην οδό Αινιάνων. Σήμερα αριθμεί 55.000 περίπου τόμους βιβλίων και οι συλλογές της καλύπτουν όλο το φάσμα της γνώσης, εμπλουτίζονται τακτικά με νέες εκδόσεις, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των αναγνωστών. Η Βιβλιοθήκη μας έχει εξοπλιστεί με ηλεκτρονικό εξοπλισμό και είναι πλήρως αυτοματοποιημένη. Χρησιμοποιεί το πρόγραμμα ΑΒΕΚΤ 5.00 και ο κατάλογός της είναι καταχωρημένος σε ηλεκτρονική μορφή. Το ταξινομικό σύστημα της Βιβλιοθήκης είναι το δεκαδικό σύστημα Μelvil Dewey, το οποίο εφαρμόζεται διεθνώς.

Γενικές Κατηγορίες
000 Γενικά θέματα - Η/Υ - Βιβλιοθηκονομία
100 Φιλοσοφία - Ψυχολογία - Λογική - Ηθική
200 Θρησκεία - Μυθολογία
300 Κοινωνικές επιστήμες (Οικονομία, Δίκαιο, Εκπαίδευση)
400 Γλώσσα - Λεξικά
500 Θετικές επιστήμες (Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία κλπ)
600 Εφαρμοσμένες επιστήμες
700 Τέχνη
800 Λογοτεχνία
900 Ιστορία - Γεωγραφία -  Βιογραφίες

 

Κάθε μία κατηγορία υποδιαιρείται σε άλλες δέκα. Η ανάκτηση των πληροφοριών από τη βάση δεδομένων γίνεται μέσω τερματικών από υπάλληλο της Βιβλιοθήκης ή από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο.

Ιστοσελίδα : www.lamialib.gr

Σημείο ενδιαφέροντος
Δημοτική ενότητα
Δ.Ε. Λαμίας
Σημείο στον χάρτη

Δημόσια Βιβλιοθήκη Λαμίας

Δημόσια Βιβλιοθήκη Λαμίας
Δ.Ε. Λαμίας
Πολιτισμός, Βιβλιοθήκες