Η ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού δημοτικού γυμναστηρίου Λαμίας (Χαλκιοπούλειο)

europeespa 2014-2020

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Το Χαλκιοπούλειο Κλειστό Γυμναστήριο Λαμίας, χωρητικότητας 2.650 θέσεων, βρίσκεται στην ανατολική είσοδο της Πόλης από Αθήνα και σε οικοδομικό τετράγωνο χαρακτηρισμένο ως περιοχή «Αθλητισμού», σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Λαμίας. Στο ίδιο Ο.Τ. είναι υπό ανέγερση το κλειστό κολυμβητήριο  Λαμίας, με κολυμβητική δεξαμενή ολυμπιακών προδιαγραφών. Οι δύο αυτές μεγάλες εγκαταστάσεις αναμένεται να  λειτουργήσουν ως αθλητικός πόλος, εξασφαλίζοντας το μέγιστο δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην υλοποίηση μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων Πανελλήνιας εμβέλειας στο Δήμο Λαμιέων.

Το Γυμναστήριο, κατασκευασμένο το 1995, είναι μια ιδιαίτερα ενεργοβόρα κτιριακή υποδομή, η οποία χρήζει ενεργειακής αναβάθμισης, προκειμένου να εναρμονιστεί με τις τελευταίες οδηγίες περί ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και να μειώσει το ετήσιο λειτουργικό της κόστος.

Η αναβάθμιση αυτή εξάλλου σημειώνεται ως προτεραιότητα στο Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση των δημοτικών κτιρίων που εκπόνησε ο Δήμος Λαμιέων για την τριετία 2021-2024.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Λαμιέων πέτυχε την ένταξη της Πράξης με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Χαλκιοπούλειου Κλειστού Γυμναστηρίου Λαμίας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και την χρηματοδότηση της  με το ποσό των 745.700,00 € από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με ποσοστό 80% και από Εθνικούς Πόρους μέσω του ΠΔΕ με 20%.

Στην εν λόγω πράξη υλοποιούνται δύο υποέργα:

 1. Το έργο με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Χαλκιοπούλειου Κλειστού Γυμναστήριου Λαμίας», προϋπολογισμού 522.500,00 ευρώ, η υλοποίηση του οποίου ξεκίνησε τον Σεπτέμβρη του 2021 και το οποίο περιλαμβάνει:
  • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων συνολικής ονομαστικής ισχύος 100 kWe για αυτό-παραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό (net-metering) και αναμενόμενη απόδοση 160.000 kWhe ετησίως.
  • Χρήση φυσικού αερίου για την θέρμανση χώρων και νερού χρήσης
  • Αποκατάσταση - αναβάθμιση των συστημάτων αυτομάτου ελέγχου των συστημάτων θέρμανσης – κλιματισμού – αερισμού, σε επίπεδο Κεντρικού Συστήματος Διαχείρισης (BMS).
  • Αντικατάσταση της κατεστραμμένης μόνωσης των δωμάτων
  • Εγκατάσταση ηλιοθερμικού συστήματος για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.
 2. Την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του Χαλκιοπούλειου Κλειστού Γυμναστήριου Λαμίας», προϋπολογισμού 223.200,00 ευρώ, η οποία αναμένεται άμεσα να ολοκληρωθεί και η οποία αφορά στην αντικατάσταση του συνόλου των φωτιστικών σωμάτων του γυμναστηρίου με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης, καθώς και στην εγκατάσταση κεντρικού συστήματος ελέγχου για τους προβολείς της κεντρικής αίθουσας του γυμναστηρίου.

Τα δύο αυτά υποέργα συνδυαστικά αναμένεται να επιφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 50% περίπου, βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου από την κατηγορία Ε που βρίσκεται σήμερα στην κατηγορία Β.

Η αντίστοιχη μείωση εκπομπών CO2 εκτιμάται στα 300 kg περίπου ετησίως.