Ι.Μ. Δαμάστας

Στις βορεινές πλαγιές του Καλλίδρομου είναι κτισμένο τό Μοναστήρι της Δαμάστας, μεταβυζαντινό κτίσμα. Το Μοναστήρι κάηκε πριν από τα χρόνια της Επαναστάσεως του 1821. Ο ναός σώζεται ακέραιος σχεδόν, είναι δε σταυροειδής μετά τρούλλου. Την αγιογράφηση του Καθολικού ανέλαβε δι΄ εξόδων του ο αγωνιστής της Επαναστάσεως Ιω. Δυοβουνιώτης, όπως μαρτυρεί σωζόμενη άνωθεν της εισόδου του Καθολικού επιγραφή. Εκτός από τό καθολικό όλα τα άλλα κτίσματα είναι των τελευταίων δεκαετιών. Η εικόνα της Παναγίας είναι θαυματουργή, έργο του 16ου αιώνα, φέρει επένδυση επάργυρη του 19ου αιώνα (1892). Το Μοναστήρι έλαβε μέρος στήν Επανάσταση και πολλοί μοναχοί του έπεσαν στα πεδία των μαχών. 

Εορτάζει την 8η Σεπτεμβρίου.
 

Σημείο ενδιαφέροντος
Δημοτική ενότητα
Δ.Ε. Γοργοποτάμου
Σημείο στον χάρτη