Τοπική Κοινότητα Ζηλευτού

Εικόνα
Εικόνα

Στο δυτικό σημείο της Δ.Ε. Λιανοκλαδίου βρίσκεται το όμορφο και γραφικό Ζηλευτό, το οποίο παλαιότερα λεγόταν "Ζέλι" και "Ζέλη" και απέχει από το Λιανοκλάδι μόλις 5χλμ., ενώ από τη Λαμία 17χλμ. Και στο Ζηλευτό η μετάβαση είναι εύκολη τόσο από το Λιανοκλάδι, όσο και από την Λαμία.

Οι κάτοικοι του χωρίου ήταν πάντοτε λίγοι και ήταν μικροϊδιοκτήτες ή κολλήγοι και οι υπόλοιποι ήταν κτηνοτρόφοι, τους οποίους υποχρέωνε η φύση της εργασίας τους σε διαρκείς μετακινήσεις, όπως ήταν οι Νεοχωρίτες  και άλλοι. Σύμφωνα με την απογραφή του Πουκεβίλλ κατά το 1810 το χωριό είχε μόλις 10 οικογένειες, δηλ. περίπου 50 κατοίκους.

Μετά την Επανάσταση το χωριό σημειώνει μια θεαματική αύξηση, αφού το 1834 αποτελεί χωριστή ενορία.

Δημοτικό σχολείο ιδρύθηκε στο Ζηλευτό τον Ιανουάριο του 1913. Σήμερα λειτουργεί Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο. Πριν το 1913 οι μαθητές του Ζηλευτού μετέβαιναν στο Λιανοκλάδι  για να πάνε σχολείο.

Το Ζηλευτό αναγνωρίστηκε "εις ιδίαν κοινότητα" την 10ην Οκτωβρίου 1924 και δεν υπαγόταν πλέον στην κοινότητα του Λιανοκλαδίου.

Όπως και οι υπόλοιπες τομικές κοινότητες της Δ.Ε. Λιανοκλαδίου, έτσι και το Ζηλευτό εκσυγχρονίζεται με τη βελτίωση των καλλιεργειών και την ανέργεση  σύγχρονων κατοικιών.

Στις συλλογικές προσπάθειες  δεν υστερεί  καθόλου, αφού διαθέτει το αξιόμαχο ποδοσφαιρικό σωματείο "ΔΟΞΑ ΖΗΛΕΥΤΟΥ" και Πολιτιστικό Σύλλογο,  που δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια.

Στον αγροτικό τομέα λειτουργεί στο Ζηλευτό ξηραντήριο αραβοσίτου, στον κυνηγετικό τομέα υπάρχει εκτροφείο θηραμάτων εκτάσεως 17 στρεμμάτων, τα οποία δώρισε ο πρώην Δήμος Λιανοκλαδίου στον Κυνηγετικό Σύλλογο Λαμίας, ενώ στον επιχειρησιακό τομέα λειτουργεί η σύγχρονη αρτοποιία του Κου Βασιλείου Ζιάκα. 

Το χωριό πανηγυρίζει του Αγίου Κωνσταντίνου.

Σημείο ενδιαφέροντος
Δημοτική ενότητα
Δ.Ε. Λειανοκλαδίου
Σημείο στον χάρτη

Τοπική Κοινότητα Ζηλευτού