Διαβούλευση

Πρόσκληση συμμετοχής στη δημόσια διαβούλευση για το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2024

Υποβλήθηκε από admin στις Παρ, 17/11/2023 - 14:28

Ανοίγοντας το διάλογο με το σύνολο των φορέων και τους πολίτες ο Δήμος Λαμιέων θέτει σε δημόσια διαβούλευση το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2024. Συγκεκριμένα, καλούνται οι πολίτες, οι ενώσεις πολιτών καθώς και τοπικοί, κοινωνικοί, οικονομικοί φορείς, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις τους στη...

Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Λαμιέων

Υποβλήθηκε από admin στις Τετ, 13/09/2023 - 13:48

Ο Δήμος Λαμιέων προσδοκώντας ένα περιβάλλον με ίσες ευκαιρίες πρόσβασης για όλους και ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου το οποίο αποτελεί τον φορέα χρηματοδότησης, εκπονεί Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) εντός των διοικητικών του ορίων, σε συγκεκριμένες επιλεγόμενες...

Πρόσκληση συμμετοχής στη δημόσια διαβούλευση για το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2023

Υποβλήθηκε από admin στις Παρ, 11/11/2022 - 18:46

Ανοίγοντας το διάλογο με το σύνολο των φορέων και τους πολίτες ο Δήμος Λαμιέων θέτει σε δημόσια διαβούλευση το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2023. Συγκεκριμένα, καλούνται οι πολίτες, οι ενώσεις πολιτών καθώς και τοπικοί, κοινωνικοί, οικονομικοί φορείς, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις τους στη...

Πρόσκληση συμμετοχής στη δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) του Δήμου Λαμιέων

Υποβλήθηκε από admin στις Παρ, 14/01/2022 - 14:43

Ο Δήμος Λαμιέων εκπονεί Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) στο πλαίσιο του Ν. 4710/2020. Η εκπόνηση του Σχεδίου βασίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην ΚΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/2020 (ΦΕΚ 4380/Β/5-10-2020) «Τεχνικές προδιαγραφές για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών...

Τεχνικό Πρόγραμμα 2022

Υποβλήθηκε από prallis στις Παρ, 15/10/2021 - 09:19

ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2022 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Ο Δήμος Λαμιέων θέτει σε δημόσια διαβούλευση, για το διάστημα από 16/10/2021 έως 3/11/2021 το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2022. Καλούνται οι πολίτες, οι ενώσεις πολιτών καθώς και τοπικοί, κοινωνικοί, οικονομικοί φορείς, να...