Αποφάσεις Δημάρχου Λαμιέων.

Υποβλήθηκε από i.syrakis στις Δευ, 10/05/2021 - 09:07
Είδος άρθρου

ΑΔΑ:Ψ3ΝΩΩΛΚ-08Β

ΑΔΑ:9Φ85ΩΛΚ-ΙΡΓ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ 2021

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ 2021